Alena Munková s tatínkem Emilem Synkem a bratrem Františkem Listopadem na koupališti

Alena Munková s tatínkem Emilem Synkem a bratrem Františkem Listopadem na koupališti

Tenhle obrázek je asi z roku 1931. Je tu můj tatínek Emil Synek s mým bratrem Jirkou, který je o pět let starší než já. Sedím mezi nimi. Mohlo mi být kolem pěti nebo šesti a bratrovi deset nebo jedenáct. Nevím, kdo nás fotil, ani kde přesně to bylo. Ale zdá se, že to je někde mimo Prahu. Kvůli tomu dřevěnému plotu. Koupaliště v Praze tehdy vypadala jinak.

Můj otec, Emil Synek, se narodil 1. června 1894 ve Vídni. Vyučil se zubním technikem a laborantem a pak si udělal nějaké zkoušky, takže byl takzvaně dentista. Což znamenalo, že mohl i trhat zuby a vůbec mohl dělat všechno na úrovni zubního lékaře. Na Letné měl svou vlastní velkou zubařskou praxi. Byl také zřejmě velmi činný v grémiu zubařů, dělal nějaké přednášky a já nevím, co všechno. Ve své profesi byl velmi aktivní, pořád se vzdělával a studoval desítky odborných časopisů. Byl u nás, myslím, jedním z prvních, kdo měl rentgen. Pamatuji se, že byl od Siemense, ta firma ho k nám dodávala z Německa. Ale nebyl lékař, byl dentista.

Byl mimochodem velmi populární, protože zadarmo spravoval zuby tehdejšímu fotbalovému družstvu Sparta. Pro něj bylo koneckonců charakteristické, že mnoha lidem, když neměli peníze, spravoval zuby zadarmo. Říkával, že si to přirazí na bohatých. Dnes by nemohl existovat, během roku by zkrachoval. Měl totiž silné sociální cítění, což bylo ostatně v bohatých židovských rodinách časté.

Jmenuju se Alena Munková a narodila jsem se 24. září 1926. Narodila jsem se v Praze a kromě Terezína jsem nikdy jinde nežila. Mám jednoho bratra, který se narodil 26. listopadu 1921. Jeho skutečné jméno je Jiří Synek, ale je známý pod svým uměleckým jménem František Listopad. Udávám jeho umělecké jméno, protože je pod tím svým pseudonymem docela známý v zahraničí i tady. Vydal několik knih a věnuje se také divadlu.

Open this page