Alena Munková na letních prázdninách v Komárově

Alena Munková na letních prázdninách v Komárově

Tohle jsou letní prázdniny v Komárově u Hořovic. Tady jsem v rybníce, jehož jméno si nepamatuju, který je u Komárova. Často jsme tam chodili. Byla jsem do Komárova poslaná na letní prázdniny k rodičům té dívky, co je třetí zleva, jmenovala se Olga Konopásková. Ti ostatní jsou nějaké děti, ani nevím, kdo byl ten kluk, co nás na loďce vozil.

Jsem v lodi uprostřed. Bylo mi tehdy kolem čtrnácti, někdy v roce 1940. Rodiče té dívky žili přímo v Komárově. Ta paní měla sestru, která byla provdaná za nějakého doktora Kolinera, kožaře v Praze, který byl přítelem mého tatínka. Tak se domluvili, že mě tam pošlou na prázdniny. Je to amatérská fotografie, nejspíš ji pořídil nějaký další kamarád z Komárova.

Kromě výletů do Kluk za rodiči mé druhé matky jsem o prázdninách jezdívala do penzionátu, bylo to v Doksech. Měla jsem se tam naučit německy, ovšem protože tam byly samé české děti, kromě německých vychovatelů, tak jsme mluvili jenom česky. Bylo to u Máchova jezera, takže mám krásné vzpomínky na Máchovo jezero, kde jsem se v těch devíti letech, kdy jsem tam byla, asi naučila trochu plavat, ale to už přesně nevím.

Jedny prázdniny, to mně možná bylo devět, deset nebo možná jedenáct let, jsme byli zase v jiném penzionátě, v Nadějkově, to je v jižních Čechách, jehož majiteli byli příbuzní mé první maminky, jmenovali se Segerovi. V Nadějkově měli statek a v létě tam byl zřízen nějaký tábor, kam jsme byli s bratrem pozváni. Ta paní Segerová byla pravděpodobně sestřenice mé matky. Měli dva syny, jeden byl asi o dva roky starší a druhý asi o čtyři, jeden se jmenoval Milan a druhému se říkalo Hansi, neboli to byl Jan.

Toho Milana jsem po válce potkala při jednom setkání dětí z Terezína. Oba jsme se divili, že jsme přežili. On v té době už žil v Izraeli, kde si vzal Evu Diamantovou, kterou si pamatuji z Terezína.  

Open this page