Schillinger Julianna

+
 • Photo taken in:
  Gyula
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Name of the photographer / studio:
  Békés Gylan

Az anyai nagymamám, Blum Julianna. Nem tudom, mikor készült ez a fénykép, de biztos, hogy mielőtt férjhez ment volna, tehát valamikor a tizenkilencedik század végén.

Anyai nagyapám, Schillinger Emánuel, az osztrák--magyar hadseregben volt katona. Nagyapának hét osztálya volt -- mezőgazdasági iskolát végzett --, és földbérlő volt. Egy bárótól bérelt földet, és egy birtokot igazgatott; így tudott venni földet Szintében [Sintea Mare, Aradtól északra]. Arra emlékszem a szintei ház kapcsán, hogy nagyapa földműves volt -- volt egy kertjük is --, és József nagybátyámnak, édesanyám testvérének volt a házban egy bádogosműhelye. A nagyszüleim jól megértették egymást a szomszédokkal, nem voltak problémáik. Általában véve, a család összetartó volt.

Vakációk alatt nem mentünk Szintébe, de elmentünk kétszer-háromszor egy évben, ünnepek után. A szintei nagyszülők ünnepekkor Kisjenőbe mentek. Édesanyám, mivel anyagilag biztosabb talajon állt, segítette a szüleit, mert nagyapa dolgai nem igazán mentek jól. A mezőgazdaság az évszakokhoz volt kötve -- időnként szárazság volt, nem igazán tettek semmit, mert nem voltak különösebben jó helyzetben. Abban az időben nem létezett öntözés, a mezőgazdaság pedig, hogy úgy mondjam, a természet kénye-kedvétől függött, és akkor persze hogy nehezebben ment soruk.

A nagyanyám háziasszony volt. Õ is Szintében lakott, majd pedig, miután megbetegedett, egy évig Bélen [Beliu], a szüleimnél. Nem élt sokáig nálunk, mert nagyon beteg volt. Mi jobb anyagi helyzetben voltunk, a nagyapa nem tudta biztosítani a kezelését, mi pedig hívtunk hozzá orvost. Édesanyám testvérei nem tudták vállalni a nagymama kezeltetését, ők nagyapával maradtak. Édesanyám gondozta, de nagymama 1938-ban meghalt, nem élte meg az evakuálást.

Interview details

Interviewee: Sándor Kohn
Interviewer:
Oana Aioanei
Month of interview:
October
Year of interview:
2003 és 2007
, Romania

KEY PERSON

Iuliana Schillinger
Country name at time of birth:
Austria-Hungary pre 1918
Year of death:
1938
City of death:
Beliu
Country of death:
Romania (1920-1945)
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Housewife
Family names
 • Previous family name: 
  Blum
  Reason for changing: 
  Marriage
  Decade of changing: 
  1890
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8