Kurt Brodmann -- Die Geschichte der Familie Brodmann

Курт Бродман ни разказва историята на своето семейство - как неговият баща Леополд, който бил артист, се влюбил във Франци Голдщауб, която открил сред публиката. Франци произхождала от ортодоксално еврейско семейство, поради което родителите й не разрешавали да се омъжи за актьор.
Леополд бил толкова влюбен, че се отказал от актьорската кариера и започнал свой бизнес.

 "139"
 "Ausztria"

Available languages

Read more