Lukács Ágnes ötéves korában a mackójával

+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1925
  Country name at time of photo:
  Magyarország

Ez én vagyok a mackómmal ötéves koromban. Édesapám [Lukács Gyula] festette ezt a képet rólam, ott van az ágyam fölött a festmény, arról készült ez a fénykép. Idõsebb volt nálam a mackó valamicskével, és mi folyton együtt voltunk -- még most is együtt vagyunk, mert nagyon fontos nekem. Betettem egy nylonzacskóba, mert rettenetesen pereg már szegénykém, hullik a belseje -- de hát ez egy ereklye.

Édesapám festett, szép dolgokat csinált, szerepelt kiállításokon is, de azért nem lett õ olyan nagyon ismert festõ. Nem volt külön mûterme, otthon festett, ott is elég világos volt. Volt a Nemzeti Szalonban meg máshol csoportos kiállításokon. Rendszeresen járt rajzolni Podolini-Volkmann Artúr Szabad Képzõmûvészeti Rajz- és Festõiskolájába. A Váci úton volt ez egy pincehelyiségben. Emlékszem, egyszer el is mentünk oda a szüleimmel, lekukucskáltunk, és láttuk, ahogy ott rajzolnak a bácsik. Önálló kiállítása is volt édesapámnak a Teréz körúton, a Demokrata Körben. Kávéházban is rajzolt; fõleg a Japán kávéházba járt. 

Amikor én kislány voltam, öten laktunk egy háromszobás lakásban: a szüleim, a nagymamám, Bétuska néni, a nagynéném meg én. Nagymama fõzött otthon, illetve ketten dolgoztak, mert volt egy háztartási alkalmazott is. A háztartási alkalmazottak változtak, de általában fiatal lányok voltak; minden nap jöttek hozzánk, a konyhai munka meg a takarítás volt a feladatuk.

Jó emlékeim vannak a gyerekkoromról. Nagymama volt otthon napközben, õ a konyhában tevékenykedett, énnekem meg volt egy kisasztalom a szobában, az ablak közelében, ahol egy piros szõnyeg volt, és én ott rajzoltam. És a piros ceruzák is meg a fekete ceruzák is mindig rendesen meg voltak hegyezve, mert a papám azt még elõzõ este meghegyezte nekem, és más dolgom nem volt, mint ott leülni és rajzolni. Én mindig rajzoltam, ez hozzátartozott a létezésemhez. 

De a színes ceruzák, azok nemcsak ceruzák, hanem ugyanakkor gyerekek is voltak, és idõnként sorba álltak, sorakoztak, meg különbözõ tantárgyakat tanultak, tornaóra is volt… El is neveztem õket: volt egy Blanka, az fehér volt, meg Piroska, az piros volt… Mindig nagyon izgalmasan telt el a délelõtt. 

Interview details

Interviewee: Ágnes Lukács
Month of interview:
Július- Szeptember
Year of interview:
2007
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Ágnes Lukács
Year of birth:
1920
City of birth:
Budapest
Occupation
before WW II:
Tanár
after WW II:
Tanár
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8