Ernest Galpert -- Growing Up Religious

Príbeh detstva v chasidskej komunite v jednom z najvýznamnejších centier ortodoxného a chasidského judaizmu v strednej Európe, v Mukačeve. Mukačevo bolo v období medzi rokmi 1918 až 1991 súčasťou piatich štátnych zriadení: Rakúsko - Uhorskej monarchie, medzivojnovému Československa, Maďarska, Sovietskeho Zväzu a Ukrajiny. Židovskí občania tvorili pred 2. svetovou vojnou majoritnú časť obyvateľstva mesta.
Ernest Galpert, narodený v roku 1923, trávil v detstve každé ráno v náboženskej škole pre chlapcov (cheder). Odtiaľ prešiel do českej školy, ktorá mu poskytovala svetské vzdelanie. V štátnej škole sa nezriedka učil pravý opak toho, čo v náboženskej. Ernestov otecko vlastnil malý obchod s rozličným tovarom. V rodine rozprávali jazykom jidiš. Počas 2. svetovej vojny bol Ernest internovaný v tábore nútených prác. Jeho rodičia a sestry boli deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. Odtiaľ sa vrátili len jeho sestry, ktoré sa krátko potom vysťahovali do Izraela. Ernest zostal v Mukačeve a dúfal, že sa z koncentračného tábora vráti aj jeho milovaná priateľka Tilda. Vrátila sa. Ernest s Tildou sa vzali. Mali civilný sobáš. Tragické skúsenosti spôsobili ich odklon od náboženského života. V rovnakom duchu vychovali i svojich dvoch synov.
V roku 1991 padol komunistický režim a Mukačevo sa stalo súčasťou Ukrajiny. Jeden z Ernestových synov sa vysťahoval do Izraela. So svojim druhým synom začal Ernest pomáhať pri rozvoji židovskej komunity v meste a pomaly sa vrátil späť ku svojej viere a náboženskému životu.

Study Guides

Historische Links

 

Krátke dejiny Podkarpatskej Rusi
Link

Jüdische Links

 

Chasidizmus
Link (česky)

Jazyk jidiš
Link

Článok o slávení sviatku Pesach v rodine Ernesta Galperta
Link (anglicky)

Sviatok Pesach
Link

Krátky slovník judaizmu
Link (anglicky)

ďalšie odkazy

 

Maďarské pracovné oddiely na nútených prácach v Sovietskom zväze na stránke Centropa (anglicky)
Link

Pre zobrazenie - Centropa - fotografií z Mukačeva klikni sem (anglicky)
Link

Lesson plans for this film

10 results
For grades Documents

Ernst Galpert: Foundations of Halacha and Aggada

History

In this lesson about "The Foundations of Halacha and Aggada", students will engage in a unit exploring various definitions of Jewish community. They will study both classical (Biblical and...

8

Analyzing a Centropa Film

other projects

Teachers use this activity for any project where students are asked to create a story on film or another visual presentation (Prezi, PowerPoint), including the Virtual Walking Tour project (students...

University

Zsidók Magyarországon a 20. században

Óraterv
History

Az óraterv öt népszerű Centropa-fim - Bevezetés a 20. századi magyar zsidóság történetébe, Braun Miklós: Egy esküvői kép, Kinszki Judit: Szerelem papírrepülőn, Koltai Panni: 3 generáció, 6 esküvő, Galpert Ernő...

11, 12

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
History

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

Vallásos családban nőttem fel

Feladatbank
osztályfőnöki óra, other projects, History

Osztályfönöki óra vagy emléknapi megemlékezés. A két film (Koltai Panni és Galpert Ernő) alapján különböző tematikák feldolgozása (pl. továbblépés egy nehéz helyzet után / haláleset / személyes katasztrófák / tradíciók...

8, 9, 10, 11

Vallásos családban nőttem fel

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, judaisztika, Literature

Komplex duplaóra (történelem, etika, hit- és erkölcstan, irodalom, judaisztika), amely bemutatja a közép-európai zsidóság 20. századi történetét. A feldolgozás irodalmi művek, fényképek és filmek segítségével történik. A foglalkozás fókuszában elsősorban...

11, 12

Choosing to be Jewish Family Education Program

etika, hit- és erkölcstan

During this session families will learn the stories of several individuals who survived the Holocaust and then stayed in Europe after the war. They saw the destruction of the societies...

11

Using the Lion and the Galpert film

History
9

A zsidó temető megismerése

Feladatbank, Óraterv
Civic activism, History

Az óra középpontjában a magyarországi zsidóság története áll a 20. század első felében. A cél a zsidóság történetének áttekintése az egyéni életutakon keresztül, ezzel is hozzájárulva a diákok érzékenyítéséhez a...

8