Chasia Spanerflig batų fabriko, kuriame dirbo, mėgėjiškame chore