S. Imre és testvérei

S. Imre és testvérei
+
 • Photo taken in:
  Érd
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Ez én vagyok és a testvéreim: középen a Gyuri, jobbra az Imre, aki kiment Amerikába, és én vagyok a bal oldalon, fehérben. Nyáron volt. Ezt úgy hívták, hogy Hamzsabégi erdő, itt volt Érden, ahogy megyünk a régi 7-es és az új M7-es között volt. A háború alatt kipusztították. 17 éves koromban apám vett Érden egy telket, ott van a három fiú lefényképezve. Faházat vettünk, az erdőben volt. Sajnos ezek közül már nincs senki életben, csak én vagyok életben! A középső bátyám, Imre [1911--2001] technikumba járt a Népszínház utcába [A Népszínház u. 8. szám alatt működő Magyar Királyi Állami Felső Ipariskoláról van szó. Technikumok akkor még nem léteztek. Lásd: ipariskolák]. Az akkor olyan volt, olyan szinten emelt, mint az egyetem. Délelőtt és délután is volt iskola. A bátyámnak olyan kézügyessége, olyan feje volt, hogy pénz ellenében az egyetemisták jöttek hozzá, és éjszaka rajzolt nekik, ilyen műszaki rajzot pauszpapírra. Imre bátyám itt dolgozott a Fehérvári úton az Ericsson gyárban [A svéd Ericsson cég az első világháború előtt alapított először Budapesten leányvállalatot, amelyet az 1920-as évek végén -- tisztázatlan körülmények között -- átvett az International Standard Electric Corporation érdekeltségi körébe tartozó Standard Elektromossági Vállalat. -- A szerk.] mint mérnök. Õ technológiát végzett, és ott volt főmérnök. 1939-ben év elején jöttek a különböző zsidómegszorítások [lásd: zsidótörvények Magyarországon]. Én akkor katona voltam, édesanyám mesélte Imiről: a svéd igazgató [??] behívta a négy zsidó mérnököt: ?Uraim, kaptam egy olyan utasítást a kormánytól, hogy a zsidó mérnökök közül, akik négyen vannak, kettőt el kell bocsátani. Akkor maga meg Balázs.? A bátyám akkor legényember volt, azt mondja, ?Õt ne tessék elküldeni, két gyereke van! Én nőtlen vagyok, engem tessék kirúgni!? És ketten elmentek. A bátyám nagyon jóképű gyerek volt, azt tudom, mert a lányok mindig nálam érdeklődtek iránta. Összehozták egy nővel, aki azért volt itt Amerikából, hogy férjet vigyen magával ki Amerikába. Hát a bátyámat úgy látszik, összehozták evvel az amerikai [nem zsidó származású] nővel. A bátyám a kiutazási engedélyt rá egy félévre kapta meg, 1939-ben, olyan december környékén, az utolsó hajóval ment el Amerikába, mert utána a tengeralattjárók miatt már veszélyes volt az óceán. De ő még éppen kijutott.

Interview details

Interviewee: T. S.
Interviewer:
Gondos Gábor
Month of interview:
Szeptember
Year of interview:
2004
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Imre S.
Year of birth:
1911
City of birth:
Budapest
Year of death:
2001
City of death:
Reno
Country of death:
USA
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Technológus
after WW II:
Mérnök

More films from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8