Dagmar Lieblova -- Z Čech do Belsenu a zpět

Ačkoli téměř 80tiletá, pracuje Dagmar Lieblová  stále a neúnavně jako předsedkyně Terezínské iniciativy. Přednáší českým, rakouským a německým studentům, stejně jako těm z Británie nebo Spojených států. Plynně ve třech jazycích vypráví Dr. Lieblová, tato čilá a vždy usměvavá babička, teenagerům příběhy z vlastního dětství, kdy ji i její rodinu vytrhli z poklidného domova malého města nedaleko Prahy a poslali do Terezína. Když  Dr. Lieblová svým studentům říká: "V Terezíně to nebylo tak zlé - ve srovnání s tím, co přišlo potom", sotva si dovedou představit, co se jim chystá povědět.

Pro tento film o vlastním životě poskytla Dr. Lieblová Centropě množství starých rodinných fotografií. Jednou z hlavních pohnutek ke spolupráci na filmu bylo uctít památku Fanynky, rodinné hospodyně, která se o Dr. Lieblovou starala nejen v dětství, ale po jejím návratu pečovala o její podlomené zdraví.

 

Study Guides

Odkazy na historické články

Dagmar Lieblová popisuje poklidný rodinný život v Československu v období první republiky.

Po jednání s prezidentem Háchou v noci z 14. na 15. března 1939 odjel Adolf Hitler do Prahy. Zde byl pak 16. března oficiálně vydán Hitlerův výnos o zřízení tzv. Protektorátu Čechy a Morava.

Odkazy na články spojené s židovstvím

Souhrn protižidovských zákazů a nařízení od Norimberských zákonů po protektorátní vládní nařízení z roku 1943.

Antisemitská propaganda v Protektorátu Čechy a Morava.

UKÁZKY Z ROZHOVORU

Přečtěte si ukázku z životopisu Dagmar Lieblové, v níž popisuje svůj rodinný život ještě před válkou.

Dagmar Lieblová vypráví o svých zkušenostech během války, o deportaci její rodiny do Terezína a poté do Birkenau. Své vyprávění ukončuje tím, jak byla poslána do Hamburku a poté do Bergen-Belsenu.

TEREZIN

V roce 1942 byla Dagmar a její rodina deportována do Terezína, v němčině Theresiensienstadt. Terezínská pevnost fungovala jako jakési ghetto, nejednalo se o vyhlazovací tábor. Židé zde byli shromažďováni před tím, než byli transportováni do pracovních nebo koncentračních táborů, kde byla „židovská otázka konečně řešena“.

Tábory

V prosinci 1943 byla Dagmar Lieblová se svou rodinou přemístěna do koncetračního tábora Osvětim-Březinka, německy Auschwitz-Birkenau. Zde byli umístěni do tzv. terezínského rodinného tábora.

POVÁLEČNÉ OBDOBÍ

Po válce se Dagmar Lieblová vrátila do Československa

Období po 2. světové válce (1945) do nástupu komunistického režimu v Československu v roce 1948  je označováno jako Třetí Československá republika. Vrátil se i Edvard Beneš, který od roku 1935 byl prezidentem Československa. Tuto funkci vykonával také v exilu mezi léty 1940-1945. Po návratu do vlasti prezidentský úřad zastával až do své smrti v roce 1948.

Lesson plans for this film

5 results
For grades Documents

Holocaust and Human Rights

Civic activism

The subject: "Learning about the Holocaust and Human Rights" was selected as part of a school activity program and particularly as  part of the lesson, "The Joy of Reading", it was...

10

The family - The root gives life to a tree. The family gives life to mankind.

History

Grade of Class:

primary school students aged 11-12 students 13-14 and their parents Number of students in one class: 15 to 17

The familyThe root gives life to a tree...

6

Životní příběh paní Dagmar Lieblové – 2 hodiny

History

Studenti byli již poučeni o základních pojmech ( židovská kultura, zvyky, tradice, dějiny Židů v naší zemi a ve světě, Židé a druhá světová válka, koncentrační tábory, perzekuce, zákazy, odpovědi...

11

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Dagmar Lieblova: Czech 20th century history

History