Mermelstein Klárika barátnõjével, Fülöp Verával

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Gyöngyös
  Fénykép készítésének éve:
  1934
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
Ez Gyöngyösön van a házunknál, a lila akác alatt. Õ Klárika nõvérem meg az õ legjobb barátnõje, Fülöp Vera, középen pedig én állok. Itt még nem jártam iskolába. Fülöp Veráék ott laktak velünk szemben, õ is zsidó kislány volt, péksége volt a szüleinek, odavittük pénteken mindig a sóletot meg a kalácsot meg a pogácsát. Klárika számviteli fõiskolát végzett, azt hiszem, akkor kereskedelmi szakiskola volt a neve, és tisztviselõ lett. Egy ügyvédi irodában dolgozott a háború elõtt. Megismerkedett egy vidéki úton a késõbbi võlegényével, Kiss Ernõvel. A fiú szüleinek, akik Krauszból magyarítottak, fatelepük volt Dunapentelén. Fatelep és cementárugyár, cementgyûrûket meg ilyeneket gyártottak, Ernõ is ott dolgozott. Megismerkedtek, eljött Gyöngyösre, megkérte a Klárika kezét, de közben behívták munkaszolgálatra. Õ a Don-kanyarból visszajött, és össze is házasodtak, 1946-ban. Ernõ odaköltözött Gyöngyösre, csináltak egy fatelepet Gyöngyösön, s Klárika lett a könyvelõ. A betongyûrûkhöz a szerszámot Ernõ megtalálta [Duna]Pentelén, és elhozta Gyöngyösre. 1948 végén, még az elsõ államosítás elõtt [lásd: államosítás Magyarországon], az utolsó percben eladták a fatelepet, és följöttek Pestre. A nõvérem elhelyezkedett az Építésügyi Minisztériumban mint tisztviselõ, és a sógorom is elhelyezkedett a Finomkerámia Gyárban mint elõadó. 1956-ig itt dolgoztak. A Lipótvárosban vettek egy öröklakást, a gyöngyösit eladták, és 1949-ig, amíg férjhez nem mentem, velük laktam én is. 1956-ban disszidált a család, és Montrealban telepedtek le. Ott a nõvérem elõször takarított, kórházban dolgozott, majd egy utazási irodában, akkorra megtanulta a nyelvet. Végül õ is vett egy kisebb utazási irodát. Akkor adta el, mikor a francia nyelv bejött kötelezõnek. Azt mondta, még egy nyelvet nem tanul meg. A sógorom még Budapesten beiratkozott építészmérnöknek, el is végezte, a diplomamunkáján dolgozott, mikor disszidáltak. Kamatoztatni is tudta a végzettségét, mert kint nem a diplomát nézték, hanem a tudást. A kezdeti nehezebb idõszak után építészvállalkozó lett, fõleg kis gyárakat épített. Sikeresek lettek, nem lettek milliomosok, de nagyon konszolidált, jó körülmények között éltek. Autójuk volt, lakásuk volt, a gyerek iskoláztatása megvolt. Ernõ Montrealban halt meg természetes halállal, 1998-ban. Klári most is ott él, tíz évvel idõsebb nálam, õ 1919-es. A nõvéremnek egy lánya van, Judit, aki még Gyöngyösön született, 1946-ban. Amikor 1956-ban disszidáltak, akkor õ másodikos volt. Az úttörõnyakkendõt még én kötöttem a nyakába. Férjhez ment, jelenleg egy rabbi a férje, az elsõ házasságából van egy fia és egy lánya. Engem 1964-ben, mikor elõször lehetett, azonnal kivitettek, attól kezdve én kábé tizenhétszer voltam náluk. Amikor a Judit fia született, én voltam kint, hogy segítsek nekik. Ugyanis a nõvéremnek volt egy üzlete, amit nem lehetett bezárni. Szerette volna, ha ott vagyok, és abban egyeztünk meg, hogy én kint maradok két hónapra segíteni a gyerekeknek, és bevezetem Juditot a kismamaságba. Klárinak két unokája van, egy fiú meg egy lány, de õk már nem beszélnek magyarul, mert Juditnak amerikai a férje. Judit még beszél magyarul.

Interjú adatok

Interjúalany: Pálné Bognár
Interjúkészítő neve:
Szunyogh Balázs, Vajda Éva és Lázok Klára
Interjú készítésének éve:
2004 és 2006
Budapest, Hungary

Kulcsfigura

Ernõné Kiss
Születési év:
1919
Születési hely:
Gyöngyös
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Tisztviselõ
II.világháború után:
Könyvelõ, majd utazási iroda tulajdonosa
Névváltozás
 • Születési név: 
  Mermelstein Klára
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

Másik személy

Pálné Bognár
Születési év:
1929
Születési hely:
Gyöngyös
Foglalkozása
II.világháború után:
Könyvelõ, számviteli osztályvezetõ
 • Születési név: 
  Mermelstein Éva
  Névváltoztatás éve: 
  1949
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Vágó Istvánné férjének nagyapja
Keretlegények
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8