Laszlo Nussbaum -- Europe without Borders

Az állandóan változó határok és a határtalan optimizmus rendkívüli története. Az Osztrák-Magyar Monarchiában élő Nussbaum Henriknek négy fia volt, akik mind harcoltak az első világháborúban. A háború következtében összeomlott a Monarchia és új határokat húztak Európában. Henrik, aki nem hitt az új határokban, fiait Európa híres egyetemeire küldte tanulni: Sándor Prágában tanult közgazdaságtant, József Berlinben járt orvosi egyetemre, László a párizsi Sorbonne-on hallgatott filozófiát, míg László apja, Jenő Firenzében tanult matematikát.
A második világháború alatt Sándor munkaszolgálatban halt meg, László Párizsban bujkált, Jenőt Buchenwaldban ölték meg, József pedig orvos lett az amerikai hadseregben, és katonaorvosként Németországba küldték.
A történetet Jenő fia, László meséli el, hozzátéve, hogy nagyapja határtalan optimizmusát Buchenwaldban vesztette el és csak 1989-ben, a romániai forradalom után találta meg újra.

A remarkable story of changing borders and stubborn optimism. Heinrich Nussbaum lived in the Austo-Hungarian Empire and had four sons who fought in the First World War. The empire collapsed and Europe was divided, but Heinrich didn't believe in borders and sent his sons to universities all over Europe: Sandor studied economics in Prague, Joseph became a doctor in Berlin, Laszlo received his degree in philosophy in Paris and Jeno, Laszlo's father, studied mathematics in Florence.

When war came, Sandor was killed in a Hungarian forced labor brigade, Laszlo was hidden by a familiy in Paris, Jeno was murdered in Buchenwald and Joseph, the doctor, fled to America, joined the US Army and entered Germany as a medic.

Our story belongs to Jeno's son Laszlo, who tells us that he lost his grandfather's optimism in the Buchenwald concentration camp and that it took until the Romanian revolution of 1989 to get it back.

Laszlo Nussbaum

Lesson plans for this film

5 results
For grades Documents

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

Jüdische Lebensgeschichten filmisch aufbereitet – Unterrichtsmaterial für Berufsschulen

History

Die hier präsentierten zwölf Unterrichtsentwürfe richten sich speziell an Berufsschulen. Sie basieren auf den Kurzfilmen von Centropa, sowie der DVD „Das Vermächtnis“ von _erinnern.at_ und kreisen um österreichisch-jüdische Lebensgeschichten des...

Laszlo Nussbaum: Identity of the Jews from Transylvania in the 20. Century

History
This lesson is an opportunity to make the students understand the situation of the minorities, namely the Jewish minority, who lived in the 20th century South-Eastern Europe, where nationalism soared...
10

Laszlo Nussbaum: Europe without borders

History

This lesson about "Europe without borders, or what color is your flag?" uses a personal narrative, a Centropa film set in today’s Romania, and an oral history interview...

9

Keresztül-kasul Európában

Feladatbank
történelem
8, 9, 10, 11, 12