רוזה רוזנשטיין - לחיות עם ההיסטוריה

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

Lesson plans for this film

9 results
For grades Documents

Rosa Rosenstein - Leben mit Geschichte - Interaktives Filmskript

History

Homeland Project

other projects

This project will introduce you to editing in Adobe Premiere Pro, while letting you explore a social/historical issue. This issue affected many Jews in the 20th Century and is...

University

Rosa Rosenstein's Berlin

other projects

Eine am Moses Mendelssohn Gymnasium Berlin (ehemals JOS Berlin) entwickelt und getestete Unterrichtseinheit.

7

Der Film ”Rosa Rosenstein“ im Geschichtsunterricht einer 10. Klasse

History

Dieser Unterrichtsplan beinhaltet die Produktion eines Audio-Features mit dem Titel ”Rosa Rosenstein und ihre Generation in Berlin“. Im Mittelpunktsteht dabei die inhaltliche Füllung einiger Leerstellen des Films, die - durch...

10

Együtt élve a történelemmel

Feladatbank, Óraterv
German language, History, Sociology

Az óraterv  bemutatja a közép-európai zsidóság 20. századi sorsát, a Shoát. Az órák legfontosabb célja a létező előítéletek okainak feltárása, megbeszélése és oldása, akár egy tanórai vita keretében is. Ennek...

11, 12

Rosa Rosenstein: Exploring My Past: An Autobiographical Project

History
11

Border Jumping project Jewish School Berlin

History

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Együtt élve a történelemmel

Óraterv
History

A tananyag témája: milyen forrásokat lehet felhasználni a múlt megismeréséhez, milyen anyagok (dokumentumok, visszaemlékezések, tárgyak, képek, filmek) használhatóak fel a történelem tanulása és tanítása során. A tanóra terve felhasználható a...

8, 9, 12