ארנה גולדמן -- כאשר רחוב בן-יהודה דיבר גרמנית

אורך: 15 דקות
ארנה גולדמן לוקחת אותנו חזרה אל גרמניה שבתקופת בין-המלחמות, היכן שגדלה והכירה את חברה הראשון בתנועת נוער ציונית. אך עם עליית הנאציזם, חיי היהודים בגרמניה הפכו לקשים יותר ויותר. לכן, משפחתה נאלצה להחליט האם להישאר בפרנקפורט או להגר. ארנה ואמה עזבו לפלסטינה, בעוד שסבה החליט להישאר...

אורך: 15 דקות
ארנה גולדמן לוקחת אותנו חזרה אל גרמניה שבתקופת בין-המלחמות, היכן שגדלה והכירה את חברה הראשון בתנועת נוער ציונית. אך עם עליית הנאציזם, חיי היהודים בגרמניה הפכו לקשים יותר ויותר. לכן, משפחתה נאלצה להחליט האם להישאר בפרנקפורט או להגר. ארנה ואמה עזבו לפלסטינה, בעוד שסבה החליט להישאר...

Lesson plans for this film

6 results
For grades Documents

"20th Century Europe, as seen from Palestine-Israel"

History

Students will learn about historical events that took place in Europe in the 20th century, and see how those events were covered by newspapers in mandatory Palestine and (after...

9

Vertretungsstunde zum Film über Erna Goldmann

History

Die Vertretungsstunde ist auf 45 min konzipiert.

Der Film kann ab Klassenstufe 8 eingesetzt werden. Er eignet sich besonders für Vertretungsstunden in den Fächern Deutsch, Ethik, Geschichte und Religion.

8

Erna Goldmann: From Frankfurt to Tel Aviv Interactive Film Script

other projects

The interactive film scripts combine the scripts of the Centropa Films with the links metioned in the Study Guides, thus marking various historical, cultural and geographical references.

You can...

Erna Goldmann: Von Frankfurt nach Tel Aviv. Interaktives Filmskript.

History

Jewish Life in Germany: the Erna Goldmann Story

History
Jewish life was part of Germany and German culture in the 19th and beginning 20th century, but disappeared with the Nazi-Regime in 1933. Using the Erna Goldmann film, From Frankfurt...
10, 11, 9

Erna Goldmann Arbeitsblätter

History
Arbeitsblätter für den Centropa-Film über Erna Goldmann, getestet an einer Realschule in Bayern.
10, 8, 9