רוזה רוזנשטיין - לחיות עם ההיסטוריה

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

Study Guides

Германская империя

Тут Вы можете увидеть историческую карту Берлина 1907 года, когда появилась на свет Роза Розенштайн. На данной странице Вы можете найти больше информации о Берлине до прихода к власти Гитлера. Также в кадрах из архива (4:03 мин) даётся представления о городе на рубеже веков.

Веймарская республика и захват власти

Роза Розенштайн рассказывает нам о моде в 20е годы в Берлине. На этой странице можно получить больше информации о "золотых" двадцатых. Также "золотые двадцатые" Берлина изображены в документальном фильме историка Ирмгард фон цур Мюлен. В опубликованном фильме (продолжительность: 1:30:27 мин) рассказывается не только об инфляции, безработице, политических кризисах, но и о кровавой культурной жизни. О Берлине как о действующей столице моды идёт речь с 45:00 минуты.

Ноябрьский погром 1938

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 произошёл погром против еврейского населения, который также назвали "Reichskristallnacht" ("Хрустальная ночь"). Этот погром был инициирован Геббельсом как возмездие против убийства Немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже. Помимо этого погрома множество синагог в Германии и Австрии были разрушены. Эта карта Мемориального музея Холокоста (США) показывает какие синагоги Германии были разрушены во время ноябрьского погрома в 1938 году.

Вторая Мировая война

Через три недели после начала войны в 1939 году Роза Розенштайн со своей семьёй бежали в Будапешт, в надежде, что там с ними ничего не случится. Родителям Розы Розенштайн удалось уехать в Палестину. Своих детей она смогла перевезти в Палестину до своего с мужем ареста и интернирования в Будапеште. Её муж Максимильян погиб в бригаде принудительного труда.

Послевоенное время

После войны Роза переехала в Вену. Во времена нацизма в Австрии было изгнано , а в Холокост истреблено почти всё еврейское население города Вены. После 1945 года еврейская жизнь в Вене возродилось. Еврейское сообщество в Вене предлагает на своём сайте краткий обзор истории, а Stadt Wien подробно информирует о жизни евреев в Вене.

Ссылки из биографии

В своём интервью Роза Розенштайн описывает эмиграцию её семьи в Палестину.

Lesson plans for this film

9 results
For grades Documents

Rosa Rosenstein - Leben mit Geschichte - Interaktives Filmskript

History

Homeland Project

other projects

This project will introduce you to editing in Adobe Premiere Pro, while letting you explore a social/historical issue. This issue affected many Jews in the 20th Century and is...

University

Rosa Rosenstein's Berlin

other projects

Eine am Moses Mendelssohn Gymnasium Berlin (ehemals JOS Berlin) entwickelt und getestete Unterrichtseinheit.

7

Der Film ”Rosa Rosenstein“ im Geschichtsunterricht einer 10. Klasse

History

Dieser Unterrichtsplan beinhaltet die Produktion eines Audio-Features mit dem Titel ”Rosa Rosenstein und ihre Generation in Berlin“. Im Mittelpunktsteht dabei die inhaltliche Füllung einiger Leerstellen des Films, die - durch...

10

Együtt élve a történelemmel

Feladatbank, Óraterv
German language, History, Sociology

Az óraterv  bemutatja a közép-európai zsidóság 20. századi sorsát, a Shoát. Az órák legfontosabb célja a létező előítéletek okainak feltárása, megbeszélése és oldása, akár egy tanórai vita keretében is. Ennek...

11, 12

Rosa Rosenstein: Exploring My Past: An Autobiographical Project

History
11

Border Jumping project Jewish School Berlin

History

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Együtt élve a történelemmel

Óraterv
History

A tananyag témája: milyen forrásokat lehet felhasználni a múlt megismeréséhez, milyen anyagok (dokumentumok, visszaemlékezések, tárgyak, képek, filmek) használhatóak fel a történelem tanulása és tanítása során. A tanóra terve felhasználható a...

8, 9, 12