Kallós Miklós

+
 • Photo taken in:
  Kolozsvár
  Year when photo was taken:
  1952
  Country name at time of photo:
  Románia (1947–1989)
  Country name today:
  Romania

Az "Új Út" szerkesztõségében készült a kép, 1952-ben.

Én voltam a fõszerkesztõ. 1953-ban megszûnt ez a munka, fölszámolták a szerkesztõséget, csakúgy, mint az összes többi kisebbségi intézményt.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam.

Egy ideig tanszékvezetõ voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron.

1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették [Babes-Bolyai Egyetem néven]. 1980-ig voltam tanszékvezetõ.

Interview details

Interviewee: Miklós Kallós
Interviewer:
Cosmina Paul
Month of interview:
February
Year of interview:
2004
Kolozsvár, Hungary

KEY PERSON

Miklós Kallós
Year of birth:
1926
Decade of birth:
1920
City of birth:
Nagyvárad
Country name at time of birth:
Románia (1918-1940)
Occupation
after WW II:
Egyetemi tanár

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

More photos from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8