Gustav Körtgével a salzwedeli kiállításon, 1998-ban

+
 • Photo taken in:
  Salzwedel
  Year when photo was taken:
  1998
  Country name at time of photo:
  Németország
  Country name today:
  Germany

1945 májusában, Salzwedelben szabadultunk föl, és 1999-ben volt ebben a német városkában egy kiállításom. Ez a fénykép itt készült. Gustav Körtgével vagyok itt látható, akinek a családja 1945 tavaszán fontos szerepet játszott az életemben.

Az amerikaiak szabadítottak föl minket Salzwedelben. Akkor már ki lehetett menni a lágerból, és mi kimentünk a városba, lakásokba is bementünk, ahol éppen uzsonnáztak, és sokszor egyszerûen elvettük a kaját az uzsonnaasztalról, és ettük. Ilyet csináltunk, igen. Aztán pár napig ott fosztogattunk -- ezt komolyan mondom; volt, aki cipõt is szerzett, mert cipõüzletbe is bementünk. 

Az amerikaiak egy volt német katonai akadémiának a helyiségeiben helyeztek el minket, de hát mégiscsak láger volt az is. És akkor nekem volt egy óriási ötletem. Azt mondtam a két barátnõmnek, hogy menjünk, keressünk egy helyet a városban, ahol lakhatunk -- egy civil lakásban valahol. Én tudtam németül hármunk közül, és én tényleg bementem, becsöngettem lakásokba. Több helyre csöngettem be -- voltak, akik egyszerûen kirúgtak, nem álltak velem szóba --, és így jutottunk el Körtgéékhez. Körtge néni egy idõs néni volt, aki azt mondta, hogy hát jöhetünk, most úgy sincs itt a fia és a fiának a családja, elférünk. Ez a néni nagyon kedves volt, és akkor odaköltöztünk. Csodálatos volt egy normális ágyban aludni -- jaj, hát az óriási volt! 

Egészen meg voltunk lepve, mert Körtge nénivel csak azt beszéltük meg, hogy ott fogunk lakni, de õ egyszer csak megjelent egy tányér levessel -- szóval adott enni is. Attól fogva úgy kezdõdött a nap a számunkra, hogy kimentünk a lágerba, ahol azért fenntartottuk a helyünket mindenesetre. A barátnõink félretették nekünk az elõzõ napi vacsorát, azt megettük, aztán visszamentünk Körtge nénihez, aki közben megfõzte az ebédet, és megettük az ebédet is. Idõközben hazajött Körtge néni fia, a fia családja is, az unoka is -- õk is kedvesek voltak. Ott gyöngyéletünk volt. 

Aztán egy szép napon azt mondtam a két barátnõmnek, hogy gyerekek, menjünk haza, induljunk el, ne várjuk meg, amíg itten szervezetten hazaszállítanak minket. Körtge néni fia kikísért minket a vonathoz, és ott tényleg volt egy vonat, be is szálltunk. De aznap nem indult el, csak másnap reggel, mert délutántól már nem jártak a vonatok -- és akkor ott aludtunk a vonatban. Három hétig tartott, amíg megérkeztünk Budapestre. 

A Körtge családdal megmaradt a kapcsolat. Leveleztünk az öreg Körtge nénivel, és amikor Körtge néni meghalt, akkor a fiával leveleztünk, aztán annak a fiával, Gustavval: képeslapokat küldtünk, boldog újévet kívántunk… Ez a Gustav Körtge itt is volt egyszer Budapesten, és én is voltam náluk pár évvel ezelõtt. 1998-ban Salzwedelben volt egy kiállításom, és Gusztikával, aki még kisfiú volt, mikor a nagymamája 1945-ben szállást adott nekünk, avval voltam én ottan -- most már hatvanvalahány éves. Nagyon rendes ember lett. 

Interview details

Interviewee: Ágnes Lukács
Month of interview:
Július- Szeptember
Year of interview:
2007
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Gustav Körtge
Year of birth:
1940
City of birth:
Salzwedel
Country name at time of birth:
Germany

More photos from this country

Max Shif
Rachel Berdach and Otto Bardach
Istvan and Lea Merenyi in their grandparents' garden

Read more biographies from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8