Május elseje a felszabadított lágerben

+
 • Photo taken in:
  Salzwedel
  Year when photo was taken:
  1945
  Country name at time of photo:
  Németország
  Country name today:
  Germany

Ezt a levelet Salzwedelből küldtem haza a szüleimnek. Azt az estét írtam és rajzoltam le benne, amikor az első szabad május elsejét ünnepeltük meg a felszabadított lágerben. Énekeltünk, táncoltunk, és mindenféle rongyokból, papírokból, szemétből csináltunk egy Hitler-bábut, amit ott elégettünk. 

Salzwedel, ahol fölszabadultunk, Hamburg közelében van. Van ott egy kis folyó, a Jaetze. Most, amikor pár éve ott voltam, akkor ismertem meg tulajdonképpen Salzwedelt -- nagyon szép régi városka.

Ez a salzwedeli felszabadulás úgy történt, hogy volt valami bajom -- talán megint a mandulámmal, nem tudom --, és nem mentem dolgozni, hanem valahol a barakkban ültem a földön, és varrtam, javítottam a zoknimat, mert lukas volt… Egyszer csak elrohant mellettem egy lány, a hóna alatt egy rúd szalonnával. Hát mi van itt? "Lányok, menjetek oda, hát már mindenki… már nincsenek itt az SS-ek! Hát már mindent elhordtak a raktárból!" Akkor persze abbahagytam a zoknijavítást, és én is rohantam oda, ahova rohanni lehetett, de már nem sok dolgot találtam -- voltak, akik hamarabb odaértek. Így szabadultunk föl; amerikaiak voltak, azok szabadítottak föl. 

Akkor azért még ott laktunk abban a nyomorult lágerban, illetve az már akkor nem az eredeti láger volt, hanem az amerikaiak egy volt német katonai akadémiának a helyiségeiben helyeztek el minket, de hát mégiscsak láger volt az is.

Az eredeti, magyar nyelvű levél fotokópiája előtt van a szöveg általam írt német nyelvű fordítása, ugyanis 1998-ban volt egy kiállításom Salzwedelben, és a rajzok, festmények között ez a levél is szerepelt ott.

Interview details

Interviewee: Ágnes Lukács
Month of interview:
Július- Szeptember
Year of interview:
2007
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Ágnes Lukács
Year of birth:
1920
City of birth:
Budapest
Occupation
before WW II:
Tanár
after WW II:
Tanár

More photos from this country

Zsuzsa Merenyi's diary with drawings about the deportation
Semyon Nezhynski with his wife Irina Nezhynskaya and daughter Olga Nezhynskaya
Rachel Berdach

Read more biographies from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8