Lindner Sámuel és Sámuelné

+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1908
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Ezen a képen az anyai nagyszüleim, Lindner Sámuel és Lindner Sámuelné (szül.: Weil Hermina) láthatók. A fénykép 1908-ban készült, Budapesten. Ha jól látom a képen, a házuk gangján készülhetett. Az anyám apja Bécsben élt, ott végezte az egyetemet. És bár általános orvosként végzett, szemorvos specialista lett belőle. Itt laktak a Fehérhajó utcában. Nagyon nagy praxisa volt, de úgy ismerték, mint a szegények orvosát. Tehát szegény embertől nemhogy nem fogadott el pénzt, hanem még ő segítette őket. Freud is megemlíti őt a munkájában -- mert személyesen ismerték egymást --, és foglalkozott bizonyos mértékig pszichiátriával is. De ez inkább csak hobbija volt, lényegében mint belgyógyász tevékenykedett és mint szemspecialista. Ehhez hozzátartozott az, hogy a nagyapám -- akit sajnos nem ismertem, de a testvéreim szerint egy különleges egyéniség volt -- rendkívül felvilágosult ember volt orvosként is, és emberként is. Kiegyensúlyozott anyagi körülmények között éltek. Nem voltak gazdagok, ellentétben a nagymamám testvéreivel, akik általában kimondottan gazdag emberek lettek, elsősorban banki vonalon. Õ neológ volt, de szerintem járt templomba. 1911-ben halt meg. Azt tudom, hogy a nagymamám biztosan járt templomba, amíg ő élt, a családunkban ő volt a felelős az ünnepekért. Mindent betartott és betartatott velünk. Nagymamának nyolc iskolája volt, tehát négy polgárit végzett [Lásd: polgári iskola. A polgári iskolát az 1868-as népiskolai törvénnyel hozták létre, de a német 'Bürgerschule' mintájára -- először a német lakosságú városokban -- létesítettek ún. polgári iskolákat (Pesten 1840-ben), ezek azonban még egységes szervezet és irányítás nélkül működtek. -- A szerk.]. De rendkívül érdeklődő és meglepően modern gondolkozású valaki volt. Nagyon szeretett énekelni, úgyhogy gyerekkoromban nagyon gyakran ő altatott el. Tulajdonképpen, amikor az ötszobás lakásban laktunk, akkor egy darabig velünk élt. Omi nagymamám 1933-ban halt meg. Neki sok testvére volt. Akiről én tudok, egy nővére, a Zseni néni, akivel együtt élt, miután tőlünk elköltözött. Akkor egy másik testvére volt a Szidi néni, aki nagyon fiatalon meghalt. Az ő gyereke volt Tükrössy Richárd, aki Pickről magyarosított Tükrössyre, mégpedig azon az alapon, hogy a feleségével vettek egy birtokot Tükröspusztán, és annak az alapján lett - két es-y-os - Tükrössy. Tehát ők nagyon hamar katolizáltak. Õ volt aztán, aki kifizette a tandíjamat az egyetem első félévében, és nála dolgoztam közvetlenül a háború után. Kelmefestékekkel kereskedő cége volt.

Interview details

Interviewee: Fülöpné Sárdi
Interviewer:
Sárdi Dóra
Month of interview:
Március
Year of interview:
2001
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Sámuel Lindner
Year of birth:
1842
City of birth:
Námesztó
Year of death:
1911
City of death:
Budapest
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Orvos

More photos from this country

The bakery and grocery shop of Ilona Seifert's paternal grandfather Bernat Riemer
The bakery of Ilona Seifert's paternal grandfather Bernat Riemer
Jacquelen Behar with fellow soldiers
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8