Greiner Adolf a lányával, Greiner Rózával

Greiner Adolf a lányával, Greiner Rózával
+
 • Photo taken in:
  Pancsova
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Serbia
A kép apai nagyapámat [Greiner Adolf] és az egyik lányát, Greiner Rózát ábrázolja. Valószínûleg Pancsován készült, a századfordulón. Az apai dédszüleimrõl egy halvány kukkot sem tudok. Ez az ág teljes rejtély számomra. Egyáltalán semmit nem tudok róluk, azt se, hogy õk is Pancsován éltek-e, csak azt, hogy a nagyszüleim ott éltek Azt se tudom, hogy milyen anyagi körülmények között éltek. Azt gondolom, hogy nagyon szegények nem lehettek, már nem annyira a dédszülõk, mint a nagyszülõk. Azért gondolom ezt, mert Brnóba [akkor: Brünn] küldték tanulni a két fiukat. Mind a kettõ textiltechnikumba járt ott, Brnóban, ahol nagyon fejlett volt a textilipar. Ezt csak így, a családi elbeszélés szintjén tudom. Egész kisgyerek voltam, amikor egyetlen egyszer láttam a nagyapámat. Az édesanyám, aki igyekezett a családi emlékezetet fenntartani, õ se ismerte. Még az anyósát se, csak ezt a pancsovai nagypapát, akit õ is egyszer látott életében. Greiner Adolf 1847-ben született a Baranya megyei Hidason. A házassági anyakönyvi kivonat alapján a pancsovai izraelita hitközség rabbihelyettese, Singer Adolf adta össze a nagypapát és a nagymamát 1874-ben. Ez azért fontos, mert a család eddig úgy tudta, hogy Greiner Adolf nagyapám talán nem is volt zsidó. A feleségét Dembitz Reginának hívták, de õt nem is láttam soha. 1921 elõtt meghalt. Valószínûnek tartom, hogy a gyerekek és a még élõ apa meg az otthon levõ pancsovai testvér között nem volt valami nagyon szoros érzelmi kapcsolat. Arról hallottam, hogy ez a pancsovai nagypapa molnár volt. Az otthon maradt testvér, Greiner Róza nem ment férjhez. Az talán érdekes, hogy tulajdonképpen mindenki, az édesanyjuk is és ez a Róza is rákban halt meg, viszonylag fiatalon. Egyébként az a testvére apámnak, Greiner Janka, aki apáméknál lakott, és zongoratanárnõ volt, az is rákban halt meg. Az apám [Greiner Mór] errõl nem mesélt nekünk, mert hiszen még nem voltam nyolc éves, mikor õ is meghalt.

Interview details

Interviewee: Gáborné Révész
Interviewer:
Czingel Szilvia
Month of interview:
Szeptember
Year of interview:
2006
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Adolf Greiner
Year of birth:
1847
City of birth:
Hidas
Year of death:
1934
City of death:
Pancsova
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Molnár

Additional Information

Also interviewed by:
Shoah Visual History Foundation
Date of interview:
2000

More photos from this country

Magdalena Grossberger with her friend Eva Braun
Golden Wedding Anniversary Celebration of Pavel and Judita Sendrei
Avram Kalef and his family
The wedding of Miroslav Blumenberg
Matilda Cerge on vacation at the Vrnjacka Spa

Read more biographies from this country

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8