Diakónusi bizonyítvány

Diakónusi bizonyítvány
+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1944
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Diakónusi bizonyítvány, amely bizonytalan mentességet ajánlott tulajdonosának. Az irat bizonyítja, hogy tulajdonosa, Pór Jenő 1942. október 21-től megszakítás nélkül a 'Jó Pásztor' Albizottság diakónusa. Az iratot az albizottsági elnök, lelkipásztor adta ki, és három nappal később Ravasz László a Duna melléki egyházkerület püspöke megerősítette. Az iratot annak hátoldalán közjegyző hitelesítette július 14-én. A REFORMÁTUS EGYHÁZ EGYETEMES KONVENTJÉNEK 'JÓ PÁSZTOR' MISSZIÓ ALBIZOTTSÁGA Budapest, V. Szabadság-tér 2. (Református lelkészi hivatal) - Telefon: 118-152 144/1944. iktatószám EGYHÁZI DIAKONUS BIZONYITVÁNY Alulírott albizottsági elnök hivatalosan bizonyítom, hogy Pór Jenő , aki Budapesten Vörösmarty u. 13. sz. alatt lakik, a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje 'Jó pásztor' Missziói Albizottságának diakonusa. Igazolom tovább, hogy fentnevezett diakónusi tisztjét, mint Albizottságunk tagja, 1942.okt.21.-től tölti be, mind a mai napig is. Hivatása az egyházi törvények rendelkezései szerint az elhagyottak, szegények, árvák, és betegek felkeresése, lelki gondozása és missziói munkájában a lelkipásztor segítése. Pór Jenőt és gyermekeit az 1730/1944. M.E. rendelet 2. szakasza /1/ 2. pontja értelmében a diakónusi mentesség illeti meg. Budapest, 1944. július 10.-én Muraközy Gyula református lelkipásztor konventi misszió előadó albizottsági elnök 3820 - 1944. szám Láttam és megerősítem. Budapest, 1944. július 13. Ravasz László a dunamelléki egyházkerület püspöke Hitelesítés túl! 1802/ 1944 sorszám Hogy ezen másolat a Pór Jenő úr részéről eredetiként felmutatott -- bélyeggel el nem látott okirattal mindenben egyező, tanusitom. Kelt Budapesten, 1944. ezerkilenszáznegyvennégy évi julius hó 14. tizennégy napján. Horváth (?) Kamilló kir. közjegyző -------------------------------------------------------------------------------------------------- A fasori református lelkész, Dobos Károly összehozta anyámat és Pór Jenő malomigazgatót, akik ketten, az ő égisze alatt alapítottak egy Jó Pásztor nevű bizottságot [A föllelhető dokumentumok szerint -- legalábbis hivatalosan -- a Jó Pásztor Bizottságot a Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje alapította 1942. október 20-án. -- A szerk.]. Ez a bizottság a református hitre áttért munkaszolgálatosokat szándékozott segíteni. Voltak olyan munkaszolgálatosok, akik nagyon szegények voltak, se pokrócuk, se rendes ruhájuk nem volt. És mi gyűjtöttünk ruhára meg mindenre. Akkor anyám azt mondta, hogy én már nagylány vagyok, lassan leérettségizek, segítsek az adminisztrációban. Pór Jenő meg megkérte a fiát, Endrét, hogy ő is segítsen az adminisztrációban, amikor éppen otthon van a munkaszolgálatból. Pesten volt munkaszolgálatos. Akkor barátkoztam össze a férjemmel, és így lett ebből házasság. A Jó Pásztor Bizottság nem zsidókat, hanem áttért református zsidókat támogatott. Nagyon sokat csináltak, amíg a Jó Pásztor Bizottság 1944-ben meg nem szűnt [A Jó Pásztor Bizottság nem szűnt meg 1944-ben. Lásd a szócikket. -- A szerk.].

Interview details

Interviewee: Endréné Pór
Interviewer:
Quittner János
Month of interview:
Április
Year of interview:
2005
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Jenõ Pór
City of birth:
Dömsöd
Year of death:
1950
City of death:
Budapest
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Malomigazgató
after WW II:
Nyugdíjas
Family names
 • Previous family name: 
  Politzer Jenõ
  Reason for changing: 
  Asszimiláció, magyarosítás

More photos from this country

Jeno and Imre Fischer
Maria Feheri
Dezso Torok
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8