Pór Endre keresztlevelének hiteles másolata

Pór Endre keresztlevelének hiteles másolata
+
 • Photo taken in:
  Budapest
  Year when photo was taken:
  1939
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Pór Endre 1919-ben kelt keresztlevelének másolata 1939-ből. KIVONAT budapest-budai református egyh. szülöttek és megkereszteltek anyakönyvéből az 1919 évről A születés év és napja: 1914. július 10. A keresztelés év és napja: 1919. május 20. A szülött neve: Endre A szülők neve, születéshelye, vallása és polgári állása, lakóhelye: Pór Jenő dömsödi szül. ref. malomigazgató Kollár Magdolna, ref. Bpest. V. Pozsonyi u. 4/c. Keresztatyák és anyák neve, polgári állása, lakóhelye: Dr. Kollár Ármin ügyvéd Keresztelő lelkész: Haypál Benő Kiírta és hivatali pecséttel megerősíttetve kiadta Budapest 1939. év szeptember hónap 19. napján Haypál Béla református lelkipásztor ------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Pór család jómódú volt, a keresztelés idején a Lipótvárosban laktak. Férjem a Berzsenyi gimnáziumba járt iskolába. 1914-ben, amikor született, még izraelita, megvan a születési bizonyítványa. De mivel 1919-ben szabályosan áttértek reformátusnak, mire iskolába került, már református volt, akinek megvannak a papírjai. Nem voltak vallásosak, de református hittanra járt. A férjem négy nyelven beszélt. Nálunk csak német fräulein volt, de náluk volt francia madmazel és angol madam is.

Interview details

Interviewee: Endréné Pór
Interviewer:
Quittner János
Month of interview:
Április
Year of interview:
2005
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Endre Pór
Year of birth:
1914
City of birth:
Budapest
Year of death:
1955
City of death:
Budapest
Died:
after WW II
Occupation
before WW II:
Banktisztviselõ
after WW II:
Banktisztviselõ

More photos from this country

Ella Antal
Erzsebet Barsony's identity card
Ferenc Sandor in a newspaper article
Izsak Friedman
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8