Izsák Sámuel

Izsák Sámuel
+
 • Photo taken in:
  Kolozsvár
  Year when photo was taken:
  1979
  Country name at time of photo:
  Románia
  Country name today:
  Romania
Ez a kép 1979-ben készült a lakásunk dolgozószobájában. Már nem emlékszem, hogy ki készítette a képet, valószínűleg valamelyik családi barát. 1979-ben már több évtizede a kolozsvári egyetem Orvostörténeti Tanszékén dolgoztam mint kutató és egyetemi tanár. A gyakorló orvosi tevékenységet feladtam. Amilyen mértékben átadtam magamat az orvostörténeti tevékenységnek, olyan mértékben hagytam fel a gyakorlattal. Valami kevés gyakorlatot folytattam, de csak kizárólag a családon belül. Az erdélyi és a regáti orvostörténelemmel is foglalkoztam. Írtam és közöltem több könyvet románul, amelyekben ismertettem az erdélyi magyar orvosi hagyományt, személyiségeket. Azért románul, hogy a román orvosközönség ismerje meg az erdélyi magyar kultúrának ezt a szeletét. Első lépésem az volt, amiben a mesterem, Valeriu Lucian Bologa professzor segített, hogy lépésről lépésre megismertem az anyagot, a romániai és az erdélyi, valamint az európai orvostudományi hagyományokat és történelmi kialakulásukat. Meg kellett ismernem az orvosi eljárásokat és a népi gyógyászatot is. Lassan-lassan bedolgoztam magam a hazai orvostörténelem különböző alkotóinak a tudományos tevékenységébe. Különösen az európai orvostudomány erdélyi és romániai hatását vizsgáltam. Erre szükség volt, és ezután lassan-lassan össze tudtam szedni a gondolataimat, a forrásaim gazdagodtak, és kezdtem írásba foglalni az ismereteimet. 1945-től kezdtem dolgozni a tanszéken, de az első könyvem csak 1954-ben jelent meg. Ekkor már sok anyagot ismertem és feldolgoztam. Ezek alapján jelent meg 1954-ben a gyűjteményes kötetem, amit a román akadémia adott ki. Amilyen mértékben a tudásom gazdagodott, azzal párhuzamosan az egyetemi beosztásom is fejlődött, gyakornoktól a tanársegédig, később pedig adjunktusig emelkedtem az egyetemi funkcióban. Mikor a professzorom valamilyen oknál fogva hiányzott, elutazott vagy beteg volt, én tartottam az előadást és a szemináriumokat. Hosszú éveknek kellett eltelniük, amíg odáig fejlődtem a professzorom segítségével, támogatásával, hogy nagyobb, összefogó, szintetizáló munkákat is ki tudtunk adni együtt. 1955-ben jelent meg a hazai orvostudomány történetével foglalkozó munkánk, amiért mind a ketten, Bologa professzor is és én is 1957-ben Állami díjat kaptunk. Az orvostörténet mellett foglalkoztam gyógyszerészet-történettel is. E téren volt egy megvalósításom, amit meg kell említsek. Az 1950-es években, tehát a gyógyszertárak államosítása után [lásd: államosítások Romániában] itt, Kolozsváron létrehoztam a város egyik régi gyógyszertárában, a Hintz patikában a Gyógyszerészet-történeti Múzeumot. Természetesen, annak értéke szerint felhasználtuk itt a híres kolozsvári Orient Gyula-féle gyógyszerészet-történeti gyűjteményt is. Ehhez még hozzá kerültek azok a gyógyszerészet-történeti értékek, amelyeket az államosított gyógyszertárakból gyűjtöttem be. Gyönyörű muzeális értékű gyógyszertári edények, felszerelések, festmények, gyönyörű barokk officinaasztal. Életem egyik legfontosabb munkájának tekintem a múzeumot. Ezzel gazdagítottam Kolozsvár kulturális életét. Miután a professzoromat 1962-ben nyugdíjazták, átvettem az előadások tartását. Bologa professzor számára élete végéig biztosítva volt a tanszékén a dolgozószobája. Állandóan ott is volt, jött és dolgozott. Én mindenesetre fontosnak tartottam, hogy a mesterem számára biztosítsam a nyugodt munka lehetőséget. Sohasem gondoltam arra, hogy az ő dolgozószobájába költözzek. Annál is kevésbé, mert volt nekem külön dolgozószobám. 1979-ben írtam egy négyszáz oldalas gyógyszerészet-történeti munkát. Ez a gyógyszerészet egyetemes története, különös tekintettel a hazai, tehát a romániai gyógyszerészet fejlődésére. Egyelőre eddig ez az egyetlen egyetemes gyógyszerészet-történeti munka Romániában. Vannak részletmunkák és a hazai, a román orvos- és gyógyszerészet-történettel foglalkozó nagyon értékes munkák, de az univerzális, egyetemes gyógyszerészet-történetnek egyelőre ez az egyetlen román nyelvű kötete.

Interview details

Interviewee: Sámuel Izsak
Interviewer:
Gidó Attila
Month of interview:
Október
Year of interview:
2003
Cluj-Napoca, Romania

KEY PERSON

Sámuel Izsak
Year of birth:
1915
City of birth:
Marosvásárhely
Occupation
after WW II:
Orvostörténeti tanszék tanára

More photos from this country

Manin Rudich's citation for the medal of work, received from Nicolae Ceausescu
Stefania Rubinger and Blimette Benjamin
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8