Klein Lipótné

+
 • Photo taken in:
  Esztergom
  Country name at time of photo:
  Magyarország
  Country name today:
  Hungary
Ez az anyai nagyanyám, Breuer Júlia. Nyolc gyereket szült. A nagyanyám valószínűleg a Felvidéken született. A sádhenek, a házasságközvetitők, akik általában nők voltak, egy listával mentek házról házra, s akkor jöttek a fiúk háztűznézőbe. Erről anyám mesélt. Az ő szülei is így ismerkedtek meg, és anyám is így házasodott. A nagyanyám egész életében a háztartást vezette, és valószínűleg segített a nagyapám üzletében. Ez az üzlet 1918-ban vagy már 1916-ban, mikor a nagyapám meghalt, megszűnt. A nagyanyám valószínűleg, mint általában a nők, vallásosabb volt a nagyapámnál. Csak azért tudom, hogy vallásos volt, mert a gyerekeit úgy nevelte. Nem voltak ortodoxok. A gyerekeit polgáriba járatta. Az már egy nagy dolog volt, hogy négy elemit és négy polgárit, nyolc évet jártak a lányai iskolába. Az anyám is négy polgárit végzett. A nagymama testvéreiről nem tudok semmit. A nagyanyámat fölhozták Pestre, mert hát ugye Trianon [lásd: trianoni békeszerződés] miatt minden elveszett, és átszöktek. Anyámékkal lakott, és az ő számára szörnyű volt, hogy nincs rá szükség, csak teher a lánya, a veje, a gyerekei nyakán, hogy neki ott [Csatán] volt egy kertes háza, itt pedig egy lakás egy nagyvárosban, amikor egész életében falun élt. Anyám mindig azt mondta, hogy abba halt bele. Ki tudja? 1930-ban halt meg, pár hónappal a születésem előtt.

Interview details

Interviewee: N. F.
Interviewer:
Boros Zsolt
Month of interview:
Június-Július
Year of interview:
2004
Budapest, Hungary

KEY PERSON

Lipótné Klein
Year of death:
1930
City of death:
Budapest
Died:
before WW II
Occupation
before WW II:
Háztartásbeli
Family names
 • Previous family name: 
  Breuer Júlia
  Reason for changing: 
  Házasság

More photos from this country

Istvan Domonkos's permanent pass
Piroska Hamos as a baby
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8