Centropa na srpskom jeziku

This website was made possible by the genereous support from:

the Conference On Jewish Material Claims Against Germany  and the International Holocaust Rememberance Alliance 

 

Our interviews - Naši Intervjui     

Od 2000 - te godine do danas Centropa je intervjuisala 1200 starijih  jevreja koji još uvek žive u 15 zemalja između Baltičkog i Egejskog mora.
      Nikada se nismo fokusirali samo na Holokaust, niti smo koristili video, već smo prikupili i digitalizovali na hiljade porodičnih fotografija. Na našim intervjuima, od kojih su neki trajali i po dvadeset sati, od naših sagovornika tražili smo da nam naslikaju sliku sveta u kome su odrasli i sliku sveta koji su ponovo izgradili za  svoje porodice posle rata.
      Intervjui su snimljeni u formi audio zapisa, prepisani, prevedeni i postavljeni u našu bazu podataka " Jevrejski svedoci Evropskih vekova" . Istoričari i ostali istraživači su dobrodošli  da istražuju i čitaju naše transkripte.
      U periodu kada smo radili najveći broj intervjua ( između 2000. i 2007.) preko 140 ljudi je za nas radilo intervjue, prepise i prevode u Rusiji, Ukrajini, Litvaniji, Letoniji, Estoniji, Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Srbiji i Hrvatskoj.
      Skoro svi intervjuisani su jevreji rođeni pre 1932.godine koji su u vreme intervjua živeli u Evropi. Naš primarni cilj bio je da pitamo najstarije žive jevreje, koji još uvek žive između Baltika i Egejskog mora, da sa nama podele njihove priče iz prošlog veka koje su doživeli. Imajući u vidu šta su prošli , želeli smo da istoričarima budućnosti omogućimo što je moguće kompletniju sliku jevrejskog iskustva u ovom regionu. Ovo niko nije uradio pre nas, niko do sada.
      Naši intervjui su rezultat mnogobrojnih poseta našim sagovornicima od kojih su neke trajale i po nedelju, dve.. Cilj nam nije bio samo uzeti intervju, već i izgraditi odnos sa njima kako bi smo mogli čuti i zabeležiti njihove priče. Kako to radimo? Razvili smo metod razdvajanja prošlosti na nekoliko poglavlja koja istražujemo posebno. Teme koje pokrivamo su : o mom gradu, mojoj baki i deki, čime su se bavili moji roditelji, priče iz škole, iz klubova za mlade....

  Očuvanje jevrejske istorije - oživljavanje istorije
     Centropa nudi edukativni program na internetu napravljen za škole u Evropi, Severnoj Americi i Izraelu. Mi ohrabrujemo nastavnike da predaju Evropsku istoriju Jevreja dvadesetog veka kroz interdisciplinarnost i zato smo i naše nastavne materijale kreirali da budu inovativni, interaktivni i internacionalni.
      Inovativna onlajn platforma
      Naš edukativni program bazira se se na 1250 intervjua sa jevrejima koji su preživeli Holokaust i njihovih 22000 porodičnih fotografija koje je Centropa prikupila od 2000 -te godine do danas. Neke od biografija pretvorili smo u kratke filmove koji se koriste u preko 500 škola u 16 zemalja. Do sada u ponudi imamo oko 30 kratkih biografskih filmova o jevrejskim porodicama evrope i 10 kratka dokumentarca. Svi filmovi traju između 3 i 30 minuta i mogu se koristiti u nastavi u javnim školama,  jevrejskim školama, na fakultetima, za obrazovanje odraslih...  Svi se mogu naći na stranici www.centropa.org/centropa-cinema i besplatno skinuti, a sve fotografije i biografije na stranici  www.centropa.org/search-our-database-jewish-memory . Uz svaki film, koji je u sprezi sa istorijskom studijom, nudimo i pripremu za nastavnike koja pokazuje kako se naši filmovi i materijali mogu koristiti u učionici.
      Interaktivni studentski projekti
      Naš program je obogaćen interaktivnim sajtom gde učenici (studenti) mogu aploudovati svoje projekte, dati komentare na ostale školske projekte i međusobno stupiti u kontakt. Na našoj Border Jumping Community naćićete studentske projekte iz svih krajeva sveta dokumentovane fotografijama, video klipovima, prezentacijama i tekstovima.
      Međunarodni trening za nastavnike
      Centropini seminari za nastavnike počeli su na leto 2007. kada smo pozvali devet nastavnika iz amerike da dođu u Beč i Budimpešti i da nam daju povratnu informaciju o našem sajtu i ranijim filmovima. Svake godine od tada naš edukativni program raste i mi sada sprovodimo radionice lokalnog tipa, nacionalne i internacionalne seminare u Americi, Evropi i Izraelu i na našim godišnjim letnjim akademijama u Centralnoj Evropi spajamo 60 - 75 edukatora iz 15 zemalja. Na našem sajtu videćete programe dostupne na Engleskom, Hebrejskom, Nemačkom, Češkom, Slovačkom, Bugarskom, Mađarskom, Poljskom, Litvanskom i Rumunskom jeziku.
      Nastavnici engleskog jezika, drugih stranih jezika, umetnosti, društvenih nauka i istorije, koriste naše materijale da predaju istoriju, jezike, pisanje, etiku, Holokaust, jevrejsku istoriju...
     
      Ako želite još informacija o našim edukativnim programima kontaktirajte:
Mr. Fabian Ruehle, EU Educational Director, ruehle@centropa.org
Dr. Lauren Granite, North American Educational Director, granite@centropa.org
Mr. Marcell Kenesei, EU Jewish School Coordinator, kenesei@centropa.org
Mr. Gideon Lifshitz, Israel Coordinator, lifshitz@centropa.org

 

Links about Jewish History / Holocaust / Holocaust Education in the Balkans

Jevrejski logor na beogradskom sajmištu

Jevrejska opština Beograd

Savaz  jevrejskih opština Srbije

Jevrejski  istorijski muzej

Beogradska sinagoga Sukat Šalom

Sajt jugoslovenskih Jevreja i prijatelja

Jevrejska opština Zemun

Jevrejska opština Novi Sad

Jevrejske teme-mala enciklopedija znanja

Istorija Jevreja bivše Jugoslavije

 

Filmovi na srpskom jeziku

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8