Székely Sára

Székely Sára
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Én vagyok itt ezen a képen [Székely Sára]. Amikor a kép készült, már Székely Imre felesége voltam. Miután férjhez mentem 1947-ben, elvégeztem magánúton a Református Leánygimnáziumot, minthogy elhatároztam, hogy folytatom a tanulmányaimat. Miután leérettségiztem, elmentem a Haladó Ifjúság székházába [A szervezet neve akkoriban Ifjúmunkás Szövetség, IMSZ, románul Uniunea Tineretului Muncitor, UTM volt. -- A szerk.], minthogy időközben levelezője is voltam az 'Ifjúmunkás'-nak -- volt egy ilyen lap Bukarestben, én voltam a kolozsvári levelező. Két állásom volt. Szinte semmit sem kerestem, de szerettem, hogy jártam a fiatal munkásokhoz, gyárakba, és küldtem a cikkeket. Így találkoztam Lustig Olivérrel [Lustig Olivér -- író] és egy Hutira nevű személlyel, aki most egyetemi tanár, közgazdaságtant tanít, akkoriban ő volt a titkár a Haladó Ifjúságnál. Lustig megkérdezte, amint meglátott: 'Mitől ragyogsz így, miért vagy ennyire vidám?' 'Hát, mondom, leérettségiztem.' Egymásra néztek, és megkérdezték, nem akarok-e tovább tanulni. Mondom: 'Akarok, de mit?' Azt mondja: 'Elküldünk téged is a férjed után, tanulni. Megírjuk az ajánlást. A felkészítő már a tavaszi érettségi után elkezdődött, de még kértek néhány fiatalt, és mi ajánlani fogunk, lehet, hogy te is menni fogsz.' Jóváhagyták, és elmentem a felkészítőre, együtt a sógorommal, Imi öccsével, aki tavasszal érettségizett -- egy évvel volt idősebb, mint én, szintén esti tagozaton végzett. 1949-től 1952-ig voltam Leningrádban. 1952-ben visszajöttem. Kolozsváron beiratkoztam a bölcsészkarra, és a Babes-Bolyain oroszt tanultam [1959-ben vonták össze a kolozsvári magyar Bolyai egyetemet a román Babes egyetemmel, és így lett a mai Babes-Bolyai egyetem. Székely Sára 1959 előtt a két egyetem valamelyikén tanult. -- A szerk.]. Nagyon lassan végeztem el az egyetemet. Amikor visszatértem Kolozsvárra, megszületett a lányom. Augusztusban született, és ősszel már beiratkoztam a bölcsészkarra. A szünetben szaladtam haza, a szobába, ahol laktam, megszoptattam, majd bezártam, mentem vissza, de amikor elkezdett felülni, már féltem magára hagyni. 1953 teléig nappali tagozaton jártam, a szociális helyzetem miatt a tanulmányi eredményeim alapján kaptam ösztöndíjat. Aztán behívtak a katonasághoz, jött valami szovjet tanácsadó, egy tábornok, és minthogy én nagyon jól tudtam oroszul, odahívtak, hogy tolmácskodjam. És akkor félbeszakítottam a tanulmányaimat. Aztán újra beiratkoztam, a látogatás nélküli szakra, és 1960-ban befejeztem az egyetemet, államvizsgával, jó eredménnyel. Akkor már nem akartam többé fordítóként dolgozni, úgyhogy versenyvizsgáztam, és bejutottam a bölcsészkarra, tanársegédnek az orosz tanszékre. 1962-ig dolgoztam ott.

Interjú adatok

Interjúalany: Sára Székely

Kulcsfigura

Sára Székely
Születési év:
1930
Születési hely:
Gyergyóhódos
Foglalkozása
II.világháború után:
Tanár
Névváltozás
 • Születési név: 
  Tabák Sára
  Névváltoztatás éve: 
  1947
  Névváltoztatás oka: 
  Házasság

További képek ebből az országból

Werner Károlyné, Popper András és Werner Anna
Lövith Irén
Weisz Adolf, Eisikovits Dezsõ és Dezsõné egy baráttal
Scheiner Júlia és Schönbrunn Jenõ
Lövith Egon és felesége

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8