Székely Mór

Székely Mór
+
  • Ország neve a fénykép készültekor:
    Magyarország
    Ország neve ma::
    Romania
Ez a férjem édesapja, Székely Mór. A fénykép talán az 1910-es évek végén készülhetett. A férjemet úgy hívták, hogy professzor doktor Székely Imre. 1922. augusztus hatodikán született, Alsóbánban [románul: Bãnisor], Szilágy megyében. Zsidó volt, az egész család ortodox volt, de modernebb, mint a mi családunk. A szülei összeházasodtak, az apja [Gyergyó]Tölgyesen született, de már ifjúkora óta Kolozsváron élt, itt laktak, és amikor meg kellett születnie -- akkoriban még nem szültek kórházban --, az anyja elutazott a férjem nagyszüleihez, akik Alsóbánban laktak, és ott szülte meg Imrét. Egy idő után aztán eljött vele Kolozsvárra, tehát ő tulajdonképpen kolozsvári, itt járt elemibe a Tarbutba, a zsidó iskolába. Akkoriban volt a gazdasági válság, az apja hivatalnok volt egy bankban, a bank csődbe jutott, az apja meg munka nélkül maradt. Akkor a férjemet magukhoz vették a nagyszülők, mert félig parasztok voltak, tehát volt valamennyi földjük is, és volt egy boltocskájuk, amilyen minden faluban volt: begyűjtötték és eladták a tojást, vitték be Nagyváradra. Négy zsidó család élt ott Alsóbánban, a család többi tagja, a rokonok, Krasznán éltek, ami egy község volt, pár kilométerre Alsóbántól. A férjem negyedikes volt, amikor elküldték a nagyszülőkhöz. A családja vallásos volt, de nem olyan vakbuzgó, mint az enyémek. Kóser háztartás volt, péntek este az apukája kézen fogta, és elmentek a templomba, és szombaton is. Amikor hét éves volt, született egy testvére, és akkor még nehezebb lett, mert az édesanyjuk megbetegedett. Úgy érezték, akkor szegényedtek el igazán. Gyakran költözködtek, szoba-konyhás lakásaik voltak, nem volt folyóvíz a lakásban, nehezen éltek, de az apja értelmiségi volt. Megtartották a húsvétot, mindent megtisztítottak a humectől [hámectől], az anyja haja le volt vágva, és kendőt viselt. De modernebbek voltak, azaz inkább értelmiségiek, mint az enyémek. A papa erős dohányos volt. A szülőket Nagybányáról deportálták. Az édesanyját Auschwitzból aztán elvitték máshová, egy gyárba, dolgozni, és valószínűleg ott halt meg. Az édesapját pedig valószínűleg már akkor elgázosították, amikor megérkeztek Auschwitzba. Õ idősebb is volt, és nagyon le volt gyengülve.

Interjú adatok

Interjúalany: Sára Székely

Kulcsfigura

Mór Székely
Születési hely:
Gyergyótölgyes
Halálozási év:
1944
Halálozási hely:
Auschwitz
Halálozási hely:
Auschwitz
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Banktisztviselõ

További képek ebből az országból

Jakobovics Olga és Moskovits Móric
Kappel Zoltán és Mária
Szédereste a marosvásárhelyi hitközségnél
A dési zsidó temetõ
Deutsch Gyula családja

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8