Scheiner Júlia az Unirea leánygimnáziumban

Scheiner Júlia az Unirea leánygimnáziumban

Az Unirea leánygimnáziumban készült a kép úgy 1925--1927 körül. Középen a némettanárnő van, ő magyar nő volt, Máriának hívták. Én a második sorban vagyok, jobbról a második. A negyedik sorban jobbról az első Szántó Vicu, akivel együtt szerepeltem előadásokon. Vicu nagyon jó, kedves leányka volt. Szántónak, a zsidó ügyvédnek volt az unokahúga. Nem marosvásárhelyi, hanem valahonnan faluról való volt, a rokonainál lakott a Jókai utcában. Vegyesen voltunk az osztályban zsidók, magyarok és románok, sohasem volt semmi gond. Ebben az osztályban is voltunk vagy nyolcan zsidók. Románul tanultunk, és tanultunk franciát és németet. Nagyon jól éreztem magam. Ott csináltam négy évet. Az Unirea nagyszerű iskola volt, remek volt az igazgató, és remekül igazgatta az iskolát. Azután volt egy ismerősünk, aki járt a Francia Intézetbe, a L'Archéba [Egy Franciaországból származó nő román férfihoz ment feleségül, Marosvásárhelyen telepedett le, és alapított egy francia intézetet. -- A szerk.], és apámék mindenképp akarták, hogy menjek oda. Én eleinte nagyon sírtam, nem akartam az istennek sem, mert az Unireában megvoltak a barátnőim, de aztán nagyon megszerettem az Intézetet is.
Open this page