Pap Illés

Pap Illés
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Budapest
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyarország
  Ország neve ma::
  Hungary
  Name of the photographer / studio:
  Mai és Társa
Pap Illés, az apai nagyapám látható a képen. A századfordulón készült a kép, Budapesten. Nem tudnám megmondani, hogy még egyetemi hallgató volt-e ott, vagy akkor lehetett kezdő tanár Kassán, és egy pesti látogatása alkalmával [fényképeztette le magát]. 1875-ben született, tehát 1900-ban 25 éves volt. Nagyapám egyáltalán nem volt vallásos. Nem kellett neki se apa, se vallás, se semmi. Tizenéves korában elege volt az otthoni környezetből [Dunaföldváron, majd Békéscsabán élt a családja], és elment Pestre, és akkortól kezdve tulajdonképpen teljesen vallástalan volt. Ott fejezte be a középiskolát, utána ugyancsak Pesten elvégezte az egyetemet is. Magyar--német szakon volt, de a filozófián is végzett valamit. Úgy tudták a családban, hogy neki két doktorátusa volt: egy nyelvészeti és egy filozófiai doktorátusa. Később végig nyelv- és irodalomtanár volt. Még Pesten, diákkorában, tagja lett egy irodalmi társaságnak, amit úgy hívtak akkor, hogy Kisfaludy Társulat [Helyesen: Kisfaludy Társaság -- A szerk.]. Arany Jánossal foglalkozott, a német irodalomból pedig Lessinggel. Van neki egy könyve [jelentek meg irodalmi tanulmányai]. Ezeken kívül, volt egy régi sorozat, kicsit olyan ?mindenki könyvtára?-szerűség, ami valószínűleg sokkal olcsóbb volt, és ebben jelent meg neki egy könyve Rákóczi Ferencről. A 19. század végén Magyarországon nagyon megerősödött az antiszemitizmus. Volt akkor egy Istóczy Győző nevű szélsőséges pártvezér és képviselő. Tekintve a hátrányokat, amelyek származhattak [a zsidó névből, a nagyapa] megmagyarosította a nevét. Azért Pap, mert a szomszédok mindig úgy szólították őket, hogy 'a papfiúk', mert a dédapám rabbi volt, és ezért ők voltak a papfiúk. Innen is lehetett a 'Pap'. Valamikor a 19. század legeslegvégén magyarosította meg a nevét, és az ő nyomán az összes testvérei 'elpaposodtak'. Tizenegyen voltak testvérek, ő a legfiatalabb, megmagyarosította a nevét, és utána az összes testvére Pap lett.

Interjú adatok

Interjúalany: Ferenc Pap
Interjúkészítő neve:
Molnár Ildikó
Interjú készítésének hónapja:
Január
Interjú készítésének éve:
2002
Cluj-Napoca, Románia

Kulcsfigura

Illes Pap
Születési év:
1875
Születési hely:
Dunafoldvar
Ország neve a fénykép készültekor::
Ausztria
Halálozási év:
1942
Halálozási hely:
Temesvar
Country of death:
Románia
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Hungarian-German teacher
Névváltozás
 • Születési név: 
  Kohn
  Névváltoztatás oka: 
  Assimilation
  Névváltoztatás évtizede: 
  1910

További képek ebből az országból

Kertész Endre halotti anyakönyvi kivonata
Rados István munkaszolgálatban
Az Alexander család
Földes Tivadarné
Reisz Imre és Gerendás Marika
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8