Lázár Gábor, Tibor és Rozália

Lázár Gábor, Tibor és Rozália
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kovászna
  Fénykép készítésének éve:
  1972
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia
  Ország neve ma::
  Romania
Ezen a képen a bal szélső én vagyok a feleségemmel [Lázár Rozália] és a fiunkkal [Lázár Tibor]. A feleségem [Orbán Rozália] 1933. június huszonnyolcadikán született itt, Kovásznán, ő református. Az édesapja asztalos volt, itt van a kert végében egy ház, majdnem kétszáz éves, ott laktak. A feleségem líceumot végzett itt, Kovásznán, és tisztviselő volt a kórháznál és az építkezési szövetkezetnél. A házunkat fáradságos munkával építtettük fel, ez a hely az anyósomé volt, egy üres telek volt, és nekünk adta, hogy ide építsünk. Az építkezési szövetkezet építette fel a házat -- a felségem ott is dolgozott --, 1969-ben fogtunk neki, részletre fizettük, dolgoztunk mind a ketten, úgyhogy emlékszem, az én fizetésemnek a java része a részletre ment, a feleségemnek a fizetéséből éltünk, de lassacskán megcsináltuk. Az én kovásznai pályafutásom: először voltam a kórháznál a belgyógyászaton, a gyermekosztályon, onnan kineveztek városi körorvosnak, az is voltam, utána voltam üzemorvos, az összes kovásznai vállalat hozzám tartozott, és innen mentem el nyugdíjba harminchét év főorvosi szolgálat után, 1990-ben. 1963-ban letettem a főorvosi vizsgákat is. Van egy fiam [Lázár Tibor], 1959-ben született. Õ faipari szaklíceumot, technikumot végzett Kézdivásárhelyen. Itt dolgozott, Kovásznán a bútorgyárban, aztán két évig munkanélküli volt, mert a gyárat felszámolták. Most Kézdivásárhelyen dolgozik, technikus a bútorgyárban. Minden hétfőn elmegy, pénteken jön vissza. Nagy szerencséje van, hogy nem kell navetázzon [ingázzon], mert az anyatársam ott lakik, és nála van. A menyem matematikatanár itt, Kovásznán, jó állása van, ő is érdemdiplomával végzett, ő kap elég szépen, még tanítványai is vannak, úgyhogy nem nélkülöznek. Itt van egy apartamentjük a központban, amit annak idején én vettem meg a fiamnak, amíg lehetett. Gyermekük nincs, de jól vannak. A fiam reformátusnak van megkeresztelve, meg is van konfirmálva, de tagja a [brassói zsidó] hitközségnek.

Interjú adatok

Interjúalany: Gabor Lazar
Interjúkészítő neve:
Emoke Major
Interjú készítésének hónapja:
September
Interjú készítésének éve:
2005
Covasna, Románia

Kulcsfigura

Gabor Lazar
Zsidó név:
Yide Arye
Születési év:
1929
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Hajdunanas
Ország neve a fénykép készültekor::
Magyarország
Foglalkozása
II.világháború után:
Physician

Másik személy

Tibor Lazar
Zsidó név:
Yide Arye
Születési év:
1959
Születési hely:
Covasna
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia
Foglalkozása
II.világháború után:
Technician in wood industry

További képek ebből az országból

Székely Sára május elseji felvonuláson
Földes Klára

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8