Katarína Löfflerová a trencsénteplici tenisztornán

Katarína Löfflerová a trencsénteplici tenisztornán
+
 • Fénykép készítésének helye:
  Trencsénteplic
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Csehszlovákia
  Ország neve ma::
  Slovakia
  Name of the photographer / studio:
  Stern
Ez a felvétel Trencsénteplicen [Trencianske Teplice] készült az 1920-as évek második felében [Trencsénteplic kisközség Trencsén vm.-ben lévő látogatott fürdőhely volt. -- A szerk.], pontosabban sajnos nem emlékszem, hogy mikor. Egy nemzetközi teniszversenyt rendeztek ott, ahová engem is kiküldtek. A fényképen a bal oldalon látható fiatalember Csehszlovákia teniszbajnoka, Kozeluh. Sorrendben jobbról balra a két úriember közül valamelyik, sajnos nem tudom, melyik -- valószínűleg a testesebb úriember --, a háttérben látható szállodának az igazgatója. Középen pedig én vagyok látható. Tizennégy éves koromban kezdtem el a Makkabeában teniszezni. Nagyon jó viszonyban voltunk a többiekkel. Pozsonyban volt egy másik teniszklub is, az LTK. Ez szlovák klub volt. A nyári táncmulatságok alkalmával rendszeresen meghívtuk az LTK tagjait, ők meg visszahívtak bennünket. Egy gyönyörű elegáns épület állt a rendelkezésükre, amelyben hasonló rendezvényeket szervezhettek. Szóval a Makkabi és az LTK abszolút jó sportviszonyban volt. Nagyban teniszeztem a Makkabeában, és könnyűatlétikára is jártam. [Az Első Csehszlovák Köztársaság megalakulása után Szlovákiában a sport és a testnevelés rohamos fejlődésnek indult a sokkal fejlettebb cseh országrészből behozott testnevelő-szervezetek következetes munkájának köszönhetően. Ezek a szervezetek már a 19. század folyamán ismertek voltak, az első testnevelőegyletet, a Makkabit például 1899-ben alapították Csehországban, az első sportklub, a Bar Kochba pedig 1893-ban alakult meg Morvaországban. Az első világháború előtt 15 Makkabi testnevelőegylet volt Cseh- és Morvaországban. Szlovákiában az egyetlen zsidó sportklubot Pozsonyban alapították 1912-ben Makkabea néven. A csehek helyzete 1918 előtt merőben különbözött az Osztrák--Magyar Monarchiában élő szlovákokétól. A csehek nemzetiségi jogait elismerték, ellentétben a szlovákokéval, és önállóan képviseltethették magukat a nemzetközi szervezetekben, így például az Olimpiai Bizottságban is. -- A szerk.] Nagyon jó teniszezőink is voltak. Már korán reggel kijártunk tréningezni. Sok helyütt rendeztek versenyeket, az egyik verseny -- egy zsidó olimpiád -- Ostraván volt, a mai Csehország területén. Akkor úgy hívták, hogy Moravská Ostrava. Ötszázan vettek rajta részt. Én is ott voltam közöttük. Sajnos soha életemben nem értem el semmilyen helyezést, csak éppen jól játszottam, de mégsem nagyon jól. Mindenhová kiküldtek engem, mert ahogy ma mondják: ?Nem a győzelem a fontos, hanem a résztvétel.? A Bar Kochbában úsztam [Teljesítmény szempontjából az úszás volt a legmagasabb színvonalon. E sportág legkiemelkedőbb versenyzői a pozsonyi Bar Kochba Sportklub tagjai voltak. A Bar Kochba csapatai részt vettek a csehszlovák bajnokságokon, ahol az 1930-as évek végén kiemelkedő helyezést értek el. A stafétaúszásban a Bar Kochba versenyzői több ízben a csehszlovák bajnoki címet is elnyerték. A egyetlen méltó ellenfélnek az otthoni sportvilágban a pozsonyi Makkabea Sportklub tagjai bizonyultak, akik különösen a birkózásban és az atlétikai versenyszámokban jeleskedtek. -- A szerk.]. A baráti körömben több volt a nem zsidó, mint a zsidó. Én olyan ?csehszlovák? voltam 1938 elejéig. Nekem mindig nagyon kellemes társaságom volt. Persze akadt egypár vegyes házasság is. Egészen 1939-ig ez olyan természetes dolog volt. Természetesen zsidó ismerősöknél volt a sádhen [lásd: házasságközvetítő], olyan is volt, hogy kerítettek valahonnan, mondjuk, egy lányt, akinek sok hozománya volt. Viszont azért a sok hozományért olyan vőt akartak, akinek valamilyen titulusa volt, tehát minimum mérnöknek vagy doktornak kellett lennie, illetve ügyvédnek vagy orvosnak. Akadtak ilyenek is természetesen, de nem az én ismeretségi körömben, miután már akkor is a társaság nagy része nem zsidó volt. Minket a sport hozott össze. Hiába játszottam a Makkabeában, ha a szlovák sportklubokban [azaz a nem zsidó sportklubokban] is sokan voltak, kölcsönösen mérkőztünk is.

Interjú adatok

Interjúalany: Katarina Lofflerova
Interjúkészítő neve:
Martin Korcok
Interjú készítésének hónapja:
July
Interjú készítésének éve:
2004
Bratislava, Slovakia

Kulcsfigura

Katarina Lofflerova
Születési év:
1910
Születési hely:
Bratislava
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Office clerk
II.világháború után:
Company owner/tour guide
Névváltozás
 • Születési név: 
  Vidor
  Névváltoztatás éve: 
  1930
  Névváltoztatás oka: 
  Marriage
  Névváltoztatás évtizede: 
  1930
 • Születési név: 
  Kramekova
  Névváltoztatás éve: 
  1939
  Névváltoztatás oka: 
  Remarriage
 • Születési név: 
  Klopstockova
  Névváltoztatás éve: 
  1946
  Névváltoztatás oka: 
  Remarriage

Másik személy

Kozeluh
Zsidó név:
Naomi
Ország neve a fénykép készültekor::
Austria

Additional Information

Also interviewed by:
Survivors of the Shoah Visual History Foundation and others
Date of interview:
1990s

További képek ebből az országból

Jozef Herczog
Mária Kovácová-Kohnová és az édesanyja
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8