Kallós Miklós és családja

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Fénykép készítésének éve:
  1962
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia (1947–1989)
  Ország neve ma::
  Romania

A kép Kolozsváron készült 1962-ben, a Központi Park sétányán. A feleségemmel, Katalinnal és a két fiammal, Péterrel és Györggyel vagyok.

Feleségemmel nem hivatalosan 1948-ban keltem egybe, majd hivatalosan 1949-ben. Egy évig együtt éltünk, mielõtt az anyakönyvi hivatalban megesküdtünk. Akkoriban mindketten biciklivel jártunk.

A feleségem a kötöttárugyárban dolgozott, a Mócok útján. A gyárból kerékpárral jött a városházára. Tizenegykor átestünk a ceremónián, és sietett vissza a munkahelyére. Ugyebár a szocializmust építettük, nem volt idõ egyebekre…

A feleségem, lánykori nevén Havas Katalin, 1922-ben született, Désen. Szabónõ volt, majd késõbb textilipari technikus lett. Kolozsvári gyárakban dolgozott, az akkori "Szamos" nevû konfekciógyárban, most nem tudom, hogy nevezik. Ott sokáig dolgozott. Majd különbözõ textilipari szövetkezeteknél.

Az utolsó húsz évben az "Új Út" nevû szövetkezetben dolgozott. Most is megvan. Most is konfekcióval, nõi ruhával foglalkozik. A feleségemnek négy gimnáziumi osztálya és szakiskolája van.

A nagyobbik fiamat Péternek hívják, 1950-ben született Kolozsvárott. Konzervatóriumot végzett, és fuvolatanár lett. Egy ideig kolozsvári és szatmárnémeti zeneiskolákban volt fuvolatanár.

Késõbb egy csomó zeneiskolát, zenelíceumot országszerte föloszlattak, így aztán a felesége révén Bukarestbe került, ahol az "Elõre" nevû központi magyar nyelvû újságnál helyezkedett el szerkesztõként.

Egészen 1990--1991-ig dolgozott ott, amikor átment a Román Televízióhoz. A mai napig ott dolgozik.

György 1955-ben született, elvégezte a kolozsvári mûszaki egyetemet, majd kihelyezték Biharba, [Nagy]Váradra került, ahol én születtem, és a gyermekkoromat töltöttem.

Különbözõ mezõgazdasági üzemekben dolgozott, mivel mezõgazdasági gépészmérnökit végzett. Késõbb átképezte magát informatikusnak, és a számítástechnika terén dolgozott. Most pedig, ahogy manapság mondják, üzletember.

Nem ragaszkodtam ahhoz, hogy a fiaim zsidó feleséget válasszanak maguknak, szó sem volt róla. Akkor is körülményes lett volna, ha ragaszkodtam volna hozzá. Nemigen lehetett volna találni korban hozzájuk illõ zsidó lányokat. Nem volt választék.

Interjú adatok

Interjúalany: Miklós Kallós
Interjúkészítő neve:
Cosmina Paul
Interjú készítésének hónapja:
February
Interjú készítésének éve:
2004
Kolozsvár, Hungary

Kulcsfigura

Miklósne Kallós
Születési év:
1922
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Dés
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia (1918-1940)
Foglalkozása
II.világháború után:
Üzemi részlegvezetõ
Névváltozás
 • Születési név: 
  Havas Katalin Ágnes
  Névváltoztatás éve: 
  1949
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
  Névváltoztatás évtizede: 
  1940

Másik személy

Miklósne Kallós
Születési év:
1922
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Dés
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia (1918-1940)
Foglalkozása
II.világháború után:
Üzemi részlegvezetõ
 • Születési név: 
  Havas Katalin Ágnes
  Névváltoztatás éve: 
  1949
  Névváltoztatás oka: 
  Házasságkötés
  Névváltoztatás évtizede: 
  1940

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

További képek ebből az országból

László János és felesége
Müller Béla

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8