Kallós Miklós

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia (1947–1989)
  Ország neve ma::
  Romania

1985-ben vagy 1986-ban készült a kép. Akkoriban Kolozsváron az Émile Zola utcában laktunk.

Az 1989-es forradalom idején az ablakból néztem a felvonuló tömeget, amint Ceausescu képeit égették, majd kimentem én is a Gyõzelem térre közéjük. Meghallgattam Cornea asszonyt a forradalom elsõ napján.

Persze hogy örvendtem. Nem tudatosult bennem, hogy a rendszer megdõlt, örültem, hogy megszabadultunk Ceausescutól és a rendszerétõl.

Csak fokozatosan tudatosult bennem, hogy többrõl van itt szó, pláne hogy a berlini fal is leomlott már, fölbomlott a Szovjetunió stb.

Az is egy fejlõdés volt, hogy megszabadultunk a Ceausescu-rendszertõl. Aztán megszoktuk a demokratikus életet, hogy úgy mondjam.

1989 óta is van antiszemitizmus. Persze zsidóellenes törvények nincsenek. Ellenkezõleg, vannak a fajgyûlöletet és a zsidóellenességet elítélõ törvényeink, tehát azt mondhatnók, hogy állami szintû antiszemitizmus nem létezik.

De én ezt nem állíthatom, amíg vannak vasgárdista egyesületek, amíg vasgárdista könyvek és folyóiratok jelennek meg, amit az állam eltûr a törvények ellenére.

Ez egy állami szintû, közvetett módon megnyilvánuló zsidóellenesség. Nem kell hangsúlyoznom, hogy retorikai antiszemitizmus létezik. Megjelennek könyvek, újságcikkek, vannak antiszemita jellegû interjúk és televíziós adások.

Nem példálózom nevekkel, és nem kell azonosítanom jól ismert személyiségeket. A nép körében elharapózott zsidóellenesség mértékét nem tudom megállapítani, de létezik.

Hogy megmondhassam, mekkora, szociológiai felmérésre lenne szükség. Próbálkozások történtek: "Szeretné-e, ha a szomszédja zsidó lenne? Szeretné-e, ha a fia elvenne egy zsidó lányt?" stb.

[Ezek a kérdések, amelyekre Kallós Miklós hivatkozik, gyakran szerepelnek a Nyitott Társadalomért Alapítvány által évente megrendelt közvélemény-kutatásokban, amelyek a kisebbségek (magyarok, zsidók, németek, cigányok) iránt megnyilvánuló idegengyûlöletet vizsgálják. - -A szerk.]. Mert létezik!

Nem lehet egy évszázadokon keresztül táplált felfogást, magatartást egy-kettõre eltüntetni. Nem tûnt el. Sõt új megnyilvánulásai is vannak, mint például a holokauszt tagadása, ami elsõ látásra nem zsidóellenes, tudományos vitának is tûnhet akár, mégis ilyen gyökerekbõl táplálkozik.

Kikezdhetetlen igazság, hogy a zsidóellenesség létezik nálunk zsidók nélkül is, lévén, hogy a legutóbbi népszámlálás alkalmával kiderült, hogy számuk öt- és hétezer között van.

Ugyanakkor nyolcvan százalékuk elmúlt hetven éves! Milyen veszélyt jelenthet ez a román közéletre, a román gazdaságra, a román kultúrára? Nyilvánvalóan erõltetett és mondvacsinált dologról van itt szó.

Interjú adatok

Interjúalany: Miklós Kallós
Interjúkészítő neve:
Cosmina Paul
Interjú készítésének hónapja:
February
Interjú készítésének éve:
2004
Kolozsvár, Magyarország

Kulcsfigura

Miklós Kallós
Születési év:
1926
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Nagyvárad
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia (1918-1940)
Foglalkozása
II.világháború után:
Egyetemi tanár

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

További képek ebből az országból

Farkas Lili és Ibolya
Seidenfeld Lipót a családjával

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8