Kallós Miklós

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Kolozsvár
  Fénykép készítésének éve:
  1952
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Románia (1947–1989)
  Ország neve ma::
  Romania

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem épületében készült ez a kép. Az 1970-es évek közepén készülhetett, de nem tudom a pontos évszámot.

1948 elején beiratkoztam a kolozsvári Bolyai Egyetemre, elõször pszichológiára, majd egy év múlva átiratkoztam a filozófia szakra.

1952-ben végeztem a filozófia karon, az utolsó években párhuzamosan tanerõi státusom is volt, vagyis másodévtõl kezdõdõen gyakornok voltam a filozófia tanszéken.

Mire végeztem, már tanársegéd voltam. Majd minden egyetemi tanári fokozatot végigjártam. Egy ideig tanszékvezetõ voltam a filozófia tanszéken és dékán a bölcsészkaron.

1959-ben a két kolozsvári egyetemet egyesítették [Babes-Bolyai Egyetem néven].

Évekig dékánhelyettes voltam, különbözõ professzorokkal dolgoztam együtt, de mindvégig dékánhelyettes voltam. Dékán nem lehettem, bár szakmailag, tudományosan elismertek.

Ez általában országos szinten is jellemzõ volt, ha zsidó voltál, legjobb esetben fõnökhelyettes lehettél, fõnök soha. Lehet, hogy ez egyeseket zavart, engem sosem. Nem törekedtem a vezetõ szerepre.

Interjú adatok

Interjúalany: Miklós Kallós
Interjúkészítő neve:
Cosmina Paul
Interjú készítésének hónapja:
February
Interjú készítésének éve:
2004
Kolozsvár, Magyarország

Kulcsfigura

Miklós Kallós
Születési év:
1926
Születés évtizede:
1920
Születési hely:
Nagyvárad
Ország neve a fénykép készültekor::
Románia (1918-1940)
Foglalkozása
II.világháború után:
Egyetemi tanár

Additional Information

Also interviewed by:
USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

További képek ebből az országból

Kovács Lina keresztlevele
A Müller család
Dr. Ehrenfeld Asher rabbi Désen
Fuchs Anna

További életrajzok ebből az országból

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8