Értesítés Domonkos Miksa kitüntetéséről

MAGYAR MINISZTERELNÖKSÉG 5 6 3 9 1948. M. E. A Magyar Köztársaság Elnöke Önnek folyó évi május hó 14. napján kelt elnöki elhatározásával érdemes és eredményes munkássága elismeréséül a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét adományozta. Erről a kitüntetési jelvény megküldése mellett örömmel értesítem. Budapest, 1948. évi május hó 19. napján Dinnyés Lajos miniszterelnök Domonkos Miksa úrnak a Pesti Izraelita hitközség ügyvezetője Budapest

Photos from this interviewee