A Deutsch nagyszülők

+
 • Fénykép készítésének helye:
  Soltvadkert
  Ország neve a fénykép készültekor:
  Magyaroszág
  Ország neve ma::
  Hungary
A képen az anyai nagyszüleim -- Deutsch Smuel és Deutsch Smuelné szül. Schwarz Perl -- láthatók.
 
A nagyapám dunapentelei [Dunapentele - Nagyközség Fejér vm.-ben (ma: Dunaújváros); az 1910-es népszámlálás idején 3900 főnyi lakossal. -- A szerk.] származású volt, a nagyanyám pedig Soltvadkerten született [Soltvadkert Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben lévő nagyközség, 1910-ben 7800 főnyi lakossal. A községben működött jesiva. -- A szerk.]. Hat gyerekük volt, az egyik az én anyukám. A nagyszüleim szigorúan vallásos, jómódú emberek voltak, szatócsboltjuk, egy Kreislereiuk volt Soltvadkerten, amiben mindent lehetett kapni, vasárutól a fűszerig. Külön volt nekik borkereskedésük, szóval jómódú emberek voltak. Nálunk mindenki magyarul beszélt. Tudtak ők németül is meg jiddisül is, de magyar volt a beszéd. A famíliában egymás között is, és általában is. 
 
Amikor megöregedett a nagyapám, az egész üzletet átadta a három fiának. A negyedik az sokkal fiatalabb volt, és az aztán, mikor megnősült, csinált magának egy textilkereskedést, az is egészen jól ment. És az én anyukám pedig kapta a textilrészt, a rőfös üzletet. 
 
Az anyai nagyszülők, a Deutsch család és a Schwartz család az egy nagyon nagy család volt. Ottan össze volt házasodva az egész falu, mindenki Schwartz volt. Összeboronálták őket, gondolom, mert akkor még csak úgy mentek a házasságok, a vallásosak [lásd: házasságközvetítő, sádhen]. Meg a szomszéd faluban, Kiskőrösön, ott is rengeteg Schwartz volt. Azok össze voltak házasodva, és nagyon nagy família volt. Az én nagypapám (a dunapentelei) egy olyan családból származik, amelyiknek egy része keresztény volt, egy része meg áttért a zsidó vallásra, és az én nagyapám az már egy egészen vallásos zsidó lett. De volt neki nagy-nagybácsija, az katolikus püspök volt ott [Duna]Pentelén, még ma is ott a sírja biztos. Érdekes családfája volt neki, de hát ezzel ő soha nem dicsekedett. És volt neki két testvére, szóval hárman voltak csak testvérek. Volt egy lánytestvére, az is ott élt Soltvadkerten, és volt egy bátyja Dunapentelén, de vele nem tartotta a rokonságot, mert az vallástalan volt, ő meg nagyon vallásos. A nagyszüleimnek nem volt semmi kapcsolatuk a nem zsidó rokonokkal, sőt, le volt tagadva. Nem is beszéltek róla.
 

Kulcsfigura

Sámuel Deutsch
Zsidó név:
Smue
Születés évtizede:
1870
Születési hely:
Dunapentele
Halálozási év:
1930
Halálozási hely:
Soltvadkert
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Kereskedõ

Másik személy

Sámulené Deutsch
Születés évtizede:
1880
Születési hely:
Soltvadkert
Halálozási hely:
Soltvadkert
Meghalt:
before WW II
Foglalkozása
II. világháború előtt:
Háztartásbeli

További képek ebből az országból

Haskó Györgyike a szüleivel
Markovits Pál a gyéméntdiploma-átadási ünnepségen
Két Silber testvér
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8