PLAN ČASA ZA UPOTREBU FILMA O HANI GAŠIĆ U NASTAVI ,, TO SE ZOVE TOLERANCIJA ’’

Ovaj plan urađen je na CENTROPINOM seminaru u Sarajevu 13. 10. 2015. i rezultat je rada grupe 3 u kojoj su bili Marko Dimitrijević, Vesna Robnik, Senka Jankov, Predrag Nešović, Dragan Georgijevski, Elvira Bašić, Sanela Češko i Admir Ibričić.