The Krakow Slideshow

Pokaz slajdów ze zdjęciami od ośmiu naszych żydowskich rozmówców z Krakowa.

A slideshow with pictures from eight of our Jewish interview partners from Krakow.

Film adatai

Related Person

Maria Rolnikayte
Read Biography