Dagmar Lieblova "From Bohemia To Belsen ... And Back Again"

Ačkoli téměř 80tiletá, pracuje Dagmar Lieblová  stále a neúnavně jako předsedkyně Terezínské iniciativy. Přednáší českým, rakouským a německým studentům, stejně jako těm z Británie nebo Spojených států. Plynně ve třech jazycích vypráví Dr. Lieblová, tato čilá a vždy usměvavá babička, teenagerům příběhy z vlastního dětství, kdy ji i její rodinu vytrhli z poklidného domova malého města nedaleko Prahy a poslali do Terezína. Když  Dr. Lieblová svým studentům říká: "V Terezíně to nebylo tak zlé - ve srovnání s tím, co přišlo potom", sotva si dovedou představit, co se jim chystá povědět.

Pro tento film o vlastním životě poskytla Dr. Lieblová Centropě množství starých rodinných fotografií. Jednou z hlavních pohnutek ke spolupráci na filmu bylo uctít památku Fanynky, rodinné hospodyně, která se o Dr. Lieblovou starala nejen v dětství, ale po jejím návratu pečovala o její podlomené zdraví.

 

Dagmar Lieblova, although in her 80s, is a tireless lecturer at the Terezin (Theresienstadt) Memorial. She meets and conducts classes with Czech, Austrian and German, as well as British and Americans students. Equally at home in three languages, Dr. Lieblova, a sprightly grandmother with a ready smile, shares with these teenagers stories of her own teenage years--when she and her family were uprooted from their comfortable home in a small town near Prague, and sent to Terezin. When Dr. Lieblova tells them, "Things were not so bad in Terezin-- compared to what I went through next," they can only imagine what she's about to tell them.

Working closely with Centropa on this film about her life, Dr. Lieblova shared with us scores of old family pictures. One of her primary motives for making this film was to pay tribute to Fanyka, the family cook, who not only raised Dr. Lieblova, but nursed her back to health after the war, and then went on to raise her children, too.

Lesson plans for this film

5 találat
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

The family - The root gives life to a tree. The family gives life to mankind.

History

Grade of Class:

primary school students aged 11-12 students 13-14 and their parents Number of students in one class: 15 to 17

The familyThe root gives life to a tree...

6

Životní příběh paní Dagmar Lieblové – 2 hodiny

History

Studenti byli již poučeni o základních pojmech ( židovská kultura, zvyky, tradice, dějiny Židů v naší zemi a ve světě, Židé a druhá světová válka, koncentrační tábory, perzekuce, zákazy, odpovědi...

11

Holocaust and Human Rights

Civic activism

The subject: "Learning about the Holocaust and Human Rights" was selected as part of a school activity program and particularly as  part of the lesson, "The Joy of Reading", it was...

10

Dagmar Lieblova: Czech 20th century history

History

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9