Centropa szemináriumok

Helyszín

Magyarország

Centropa akkreditált képzések tanároknak

 

“Séta az emlékezet könyvtárában”

Zsidó családtörténetek, családi fotók, új technológiák és interaktivitás alkalmazása a közoktatásban

A Centropa Alapítvány 2001 óta végez Magyarországon kiemelkedően sikeres társadalomtörténeti kutatói és módszertani munkát, melynek során elsődleges források alapján, személyes történeteken keresztül mutatjuk be a magyarországi zsidók történetét a 19–20. század fordulójától napjainkig.

Tanároknak kínálunk fel oktatási eszközöket: elsősorban multimédiás filmeket és vándorkiállításokat, melyeknek forrásai a Centropa által készített családi interjúk és a hozzájuk kapcsolódó családi fényképek és családfák. Ezen túlmenően interaktív oktatási programokat népszerűsítünk, melyek projektmunkán alapulnak, az élménypedagógia eszközeivel és az új technológiák adta lehetőségek bevonásával mozdítják ki a diákokat komfortzónájukból. Ennek keretében videókészítési verseny, kortárs tárlatvezetők képzése, családtörténeti és helytörténeti kutatómunka, saját kiállítás készítése, vagy éppen iskolai megemlékezés szervezése mind részét képezik a Centropa oktatási programjának. Közös platformot teremtünk tanároknak, akik megoszthatják ötleteiket és bevált gyakorlataikat. Ezen túlmenően saját, egyedi óratervek készítésére és saját projektek megszervezésére bátorítjuk partner pedagógusainkat.

A továbbképzés tematikája:

 • Ismerkedés a zsidó hagyományokkal, zsinagógalátogatás.
 • A Centropa családtörténeti adatbázisának bemutatása, felhasználási javaslatok.
 • A Centropa mulitmédia filmjeinek bemutatása, kiscsoportos munka óratervek készítésére.
 • A Centropa által alkalmazott módszerek bemutatása, „veterán” pedagógusok beszámolója.
 • A Centropa vándorkiállításának megtekintése, felhasználási javaslatok.
 • Találkozás holokauszt túlélőkkel.
 • A továbbképzés során a résztvevők kiscsoportos munkában dolgozzák ki a bemutatott anyagokra és módszerekre épülő óraterveiket, oktatási projektjeiket.

 

A továbbképzés teljesítésének formai követelményei:

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90% százaléka.

Óraterv elküldése 3 héten belül on-line formában. Terjedelmi megkötés nincs.

A képzés óraszáma 30 óra.

Bővebb információk: hemera (kukac) centropa (pont) org


Közös Nevező - Az interkulturális pedagógia eszközeivel a természetes szegregáció ellen

A hagyományos iskolai oktatásban a társadalmi konfliktusok kezelése nem megoldott. A különböző társadalmi helyzetben felnövő diákok, valamint különböző szociokulturából érkező diákok szegregációja óriási. Az ehhez kapcsolható párbeszédet kezdeményező, másokra odafigyelő attitűd, az aktív állampolgárágra való nevelés, a társadalmi felelősségvállalás kérdése rendszerszinten még nem megoldott. Kevés olyan lehetőség adódik tanár és diák számára, ahol a saját iskolai környezetükön kívül élőkkel is kapcsolatba kerülnek, közösen alkotnak, megismerik a társadalom különböző szegletében élő kollégáikat vagy kortársaikat A továbbképzés pontosan ennek a problémának az áthidalására jött létre.

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg:

 • az interkulturális pedagógia és kommunikáció legalapvetőbb jellemzőit;
 • a többségi és kisebbségi csoportok egymáshoz való viszonyának történeti és kulturális hátterét;
 • a Magyarországon hátrányos helyzetben lévő tanulók helyzetét;
 • a projektmódszert és projektfeladatok alapjait, és alkalmazásának lehetséges módszereit.

 

A továbbképzés tematikája:

Az interkulturális pedagógia alapjai, módszerek. A különböző vallási, etnikai csoportok közti társadalmi megbékélés. A hátrányos helyzetű csoportok megismerése és megismertetése. Aktív állampolgárságra nevelés – a civil társadalom. Konflikuskezelés és mediácó. Projektmegvalósítás, projektfeladatok az oktatásban.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja:

Egy projektterv készítése szabadon választható korosztály számára tantermi és iskolán kívüli keretek között (projektfeladat - extra kurrikuláris tevékenység). A projekttervet egy másik iskolából érkező pedagógussal együttműködve kell létrehozni

Az értékelés szempontjai:

 • a projektben fellelhető a szemléletformálás, érzékenyítés megfelelő jelenlétre;
 • alkalmazza a továbbképzés során szerzett ismereteket, illetve építse be a továbbképzés során elsajátított interkulturális módszereket, eszközöket a projekttervbe.
 • alkalmazza az aktív állampolgárságra nevelés-önkéntességet a projekt során, vonja be diákjait egy választott civil szervezet munkájába.

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele továbbá a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

 

A képzés óraszáma 30 óra.

Bővebb információk: kekesi (kukac) centropa (pont) org

 


Közelgő képzések

2020. szeptember 25-27. Budapest - Közös Nevező akkreditált Szeminárium

A program keretében olyan diákprojektek megvalósulását segítjük elő, melyben különböző hátterű társadalmi csoportok – vidékiek és fővárosiak, romák és nem romák, zsidók és nem zsidók, épek és fogyatékkal élők – vesznek részt, lehetőséget teremtve így a párbeszédre, az előítéletek, sztereotípiák lebontására és az élményalapú, iskolapadokon kívüli oktatásra. A projekteket az együttműködő pedagógusok maguk dolgozzák ki a Közös Nevező szakmai mentorainak segítségével.

A Közös Nevező az egész 2020/2021-es tanév során tartó program, amely nagy szakmai elköteleződést igényel, ugyanakkor hiszünk benne, hogy a befektetett munka megtérül: a résztvevő pedagógusok tudással és készségekkel gazdagodnak, és maradandó élményt nyújtanak a diákjaiknak. A pedagógusok munkáját honoráljuk, ezzel kapcsolatban nyár végén tudunk bővebb információt nyújtani. Javasoljuk, hogy minden iskolából 2 pedagógus jelentkezzen, hogy a projektszervezéssel járó feladatokat meg lehessen osztani, illetve a résztvevők előzetesen egyeztessenek iskolájuk vezetőségével.

A Közös Nevező Program elemei:

1) Szeptember 25-27: akkreditált szeminárium Budapesten,

A szeminárium során a résztvevők megismerkednek az interkulturális pedagógia alapjaival és módszereivel, interaktív workshopokon vesznek részt, és gyakorlati útmutatót kapnak saját projektek szervezéséhez. A szeminárium végén a résztvevők párokat alkotnak egy, az övéktől eltérő hátterű iskolában tanító pedagógussal, és közös projekttervet készítenek diákjaik számára.

A képzés során álljuk az utazás, étkezés, szállás és program költségeit, a résztvevőktől csak egy előzetes, 3000 Ft-os regisztrációs díj befizetését kérjük. Minden jelentkezőt emailben értesítünk a jelentkezési határidő (2020. augusztus 14.) után.

2) November-április: Projektek megvalósítása

A projektek megvalósítására az egész tanév rendelkezésre áll. A projekt pontos témáját és módszerét - előre megadott opciók alapján - a tanárok szabadon választhatják meg diákjaik igényeit figyelembe véve. Ami fontos: minden projektnek tartalmaznia kell legalább egy találkozót, ahol a diákcsoportok találkoznak és megismerik egymást; valamint felkészülési és utánkövetési alkalmakat. A projektek olyan témákat járnak majd körül, mint a zsidó és cigány kultúra és identitás, helytörténet, előítélet és tolerancia, társadalmi problémák és megoldási lehetőségek - a választott módszerhez pedig olyan kreatív eszközöket javasolunk, mint a zene, dráma, kiállítás, videó- vagy fotóprojekt.

A projektek megvalósításához módszereket, ötleteket, jó gyakorlatokat és anyagi segítséget is biztosítunk. A tanév során a projekteket végig követjük és támogatjuk.

3) Május: Záróesemény

A projekt lezárásaként májusban egy nagyszabású záróeseményt szervezünk, ahol a részt vevő diákok és tanárok bemutatják az elkészült projekteket egymásnak. 

Kérdések esetén forduljanak Kékesi Alexandrához, a Közös Nevező Program koordinátorához a kekesi (kukac) centropa (pont) org email címen.

Jelentkezni az alábbi linken lehet, augusztus 14-ig: https://survs.com/survey/xqu88mb6xj

 

2020. október 18-19. Debrecen - "Zsidó emlékhelyek az oktatásban" tanárszeminárium

A Centropa Alapítvány az ESJF-vel együttműködésben „Zsidó emlékhelyek az oktatásban” címmel szemináriumot szervez tanároknak 2020. október 18-19 között Debrecenben.

Számos emlékhely őrzi a magyar zsidóság több száz éves történelmét: az utcák, amelyeken nap mint nap végigmegyünk, az épületek, a borostyánnal benőtt temetők emberi sorsokról, egy gazdag kultúráról mesélnek, amely mindannyiunk öröksége. Tanárképző szemináriumunkon interaktív módszerek segítségével mutatjuk be, hogyan használhatóak a zsidó temetők és más emlékhelyek az oktatásban. A képzésre szeretettel várjuk általános- és középiskolás pedagógusok jelentkezését.

A szeminárium során:

 • meglátogatjuk a debreceni zsinagógát és zsidó temetőt
 • megismerjük a zsidó szimbólumok és héber betűk jelentését
 • digitális oktatási anyagokat mutatunk be
 • gyakorló pedagógusok osztják meg bevált módszereiket

 

A szeminárium regisztrációs díja 3000 Ft, amelyet a képzés előtt kérünk befizetni. A képzés további költségeit – az utazást, szállást, étkezést és programköltségeket – fedezzük a résztvevők számára. Jelentkezni az alábbi linken lehet szeptember 18-ig: https://survs.com/survey/3eruj0f1pl

 

Kérjük, amennyiben részt kíván venni a szemináriumon, vagy további kérdései lennének, írjon e-mail-t a hemera (kukac) centropa (pont) org email címre.


Eddigi szemináriumaink

2019. október 18-20. Budapest

Beszámoló letöltése

2018. október 12-14. Budapest (ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium)

Beszámoló letöltése

2018 Február 2–4.Győr

Beszámoló letöltése

2016. November 25–27.Budapest

Beszámoló letöltése

2015. December 4-6.Debrecen

Beszámoló letöltése

2014. November 21–23.Szeged

Beszámoló letöltése

2012. December 7–9.Budapest

Beszámoló letöltése

2011. November 25–27.Budapest

Beszámoló letöltése

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
glqxz9283 sfy39587stf03 mnesdcuix8