Galpert Ernő - Vallásos családban nőttem fel

Egy haszid gyermekkor története a közép-európai ortodox zsidóság és haszidizmus fellegvárában, Munkácson, amely számos országhoz tartozott a 20. században - az Osztrák-Magyar Monarchiától az Első Csehszlovák Köztársaságon és a Szovjetunión át egész a független Ukrajnáig. A holokauszt előtt Munkács lakosságának többsége zsidó volt, és állandó volt a viszálykodás a nagytekintélyű rabbik követői között. Galpert Ernő apjának, Ósiásnak szatócsboltja volt, ebből tartotta el családját. A családban jiddisül beszéltek. Ernő, aki 1923-ban született, délelőtt héderbe (vallásos elemi iskola zsidó fiúk számára), délután a szekuláris cseh elemibe járt, ahol gyakran hallotta pont az ellenkezőjét annak, amit délelőtt tanult. A második világháborúban Ernő munkaszolgálatos volt, szüleit és lánytestvéreit pedig Auschwitzba deportálták. Testvérei szerencsésen hazatértek, és nem sokkal a háború után Izraelben telepedtek le.

Ernő Munkácson maradt, remélve, hogy szerelme, Akerman Tilda visszatér a koncentrációs táborból. Tilda túlélte a háborút, 1946-ban összeházasodtak, és hátat fordítotva a vallásnak két fiukat az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Munkácson nevelték. A peresztrojkát követően az 1991-ben függetlenné vált Ukrajnából Ernő egyik fia Izraelbe költözött, míg a másik fiú édesapjával együtt elkezdte szervezni az újjászülető zsidó életet. Ernő visszatért a judaizmushoz, és Izraelben élő unokájával is rendszeresen emailezik.

Study Guides

Történelem linkek

Munkács és Kárpátalja pár évtized alatt több országhoz is tartozott, melynek történelméről itt olvashatsz.

Zsidosaggal kapcsolatos linkek

Ernő erősen vallásos, haszid családan nőtt fel. Erről a vallási mozgalomról itt olvashatsz bővebben 1,

A haszidok magyarországi letelepedéséről itt olvashatsz. 2,

További linkek

Ernő, mint sok más vidéken élő magyar zsidó Auschwitzban vesztette el családja jó részét. Nem sokkal a tábor felszabadulása után egy magyar túlélő rátalált egy fényképalbumra, amely egy magyarországi transzport érkezésekor, a szelektáláskor és a gázkamrák felé vezető úton készült fényképeket tartalmazza. Az Auschwitz Albumról aJad Vasem Intézet kiállításán tájékozódhatsz.

Ajánló a Centropa más interjúiból

Kárpátaljai zsidókkal készült interjúk

Film adatai

Lesson plans for this film

8 találat
Cím / Tantárgy Évfolyam Dokumentumok

Choosing to be Jewish Family Education Program

Religion / Ethics

During this session families will learn the stories of several individuals who survived the Holocaust and then stayed in Europe after the war. They saw the destruction of the societies...

11

Analyzing a Centropa Film

other projects

Teachers use this activity for any project where students are asked to create a story on film or another visual presentation (Prezi, PowerPoint), including the Virtual Walking Tour project (students...

University

Using the Lion and the Galpert film

History
9

Ernst Galpert: Foundations of Halacha and Aggada

History

In this lesson about "The Foundations of Halacha and Aggada", students will engage in a unit exploring various definitions of Jewish community. They will study both classical (Biblical and...

8

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Három generáció, hat esküvő

Feladatbank
osztályfőnöki óra, egyéb projektek


Az óra egy a tanár által elképzelt és felvázolt osztálytermi, iskolai szituációban történik. Az osztályfőnöki órát legszerencsésebb a holokauszt emléknaphoz kapcsolni.
Az órához a tanár, Koltai Panni: Három generáció, hat...

8, 9, 10, 11

Vallásos családban nőttem fel

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, judaisztika, irodalom

A tanár 4-5 fős csoportokra osztja az osztályt (véletlenszerűen vagy előre beosztva)
A csoportok kapnak 1-1 fényképet a két film szereplőjének családtörténeti fotóarchívumából (forrás: www.centropa.hu)

Feladat: „megszólaltatni a képet”...

11, 12

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
történelem

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10