Centropa cinema

חיפוש

2 results

Personal Stories

ײַשלוש הבטחותײ אורך הסרט 18 דקות 23 שניות משפחת קלף היתה אחת המשפחות הוותיקות ביותר של בלגרד ואפשר לעקוב אחר שורשיהם בחזרה יותר מ -300 שנים. עם עליית הנאצים לתוך...

Read more & watch

Historical Background

זהו הסיפור של בית הכנסת הישן בזמן המלחמה בבבוסניה, איך הוא הפך להיות מקום של תקווה לכולם בזמן המלחמה בבוסניה ( 1992-1995), הקהילה היהודית של סרייבו סרבה לקחת צד. היהודים...

Read more & watch