רוזה רוזנשטיין - לחיות עם ההיסטוריה

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

ב-1939, שבועות מספר אחרי פרוץ המלחמה, בעלה ההונגרי של רוזה, מיכי, עמד על כך שיימלטו לבודפשט. שם – כך הרגיש – יהיו חייהם בטוחים. הוא טעה. מיכי וגם רוזה נעצרו ונכלאו במחנה ריכוז, ומיכי מת כעבור זמן מה בעבודת פרך. רוזה שוחררה, ובהמשך מצאה מסתור בבודפשט וניצלה; אך היא לא נחה ולא שקטה עד ששלחה את שתי בנותיה לפלשתינה, לחוף מבטחים.
אחרי המלחמה נישאה רוזה ליהודי וינאי, אלפרד רוזנשטיין, והם הקימו את ביתם החדש בוינה. הבן גיאורג היגר לישראל, שם חי תקופה ארוכה ואף הקים משפחה משלו, עד שלבסוף חזר לאוסטריה.
רוזה רוזנשטיין זכתה להגיע לגיל מופלג. היא הלכה לעולמה בשנת 2005, והיא בת תשעים ושמונה."

Study Guides

יהודי גרמניה מימי הביניים ועד סוף המאה ה-19

לפני האמנציפציה בגרמניה ב-1871, לא ניתן לגברים יהודיים לעבוד במקצוע הנבחר שלהם, וזאת עקב הפלייה על רקע דתי. לא מעט יהודים, דוגמת מבקר הספרות הנודע קרל לודוויג ברנה (יליד פרנקפורט, שנולד כיהודה לייב ברוך) המירו את דתם לנצרות. אחרים, כגון גבריאל רייזר, האמינו באֶמַנְצִיפַּצְיָה ונאבקו למענה.

גרמניה הקיסרית

רוזה רוזנשטיין נולדה בברלין בשנת 1907 בתקופת הקיסרות הגרמנית, הידועה גם כתקופת 'הרייך השני'.  הקיסרות נוסדה בשנת 1871, בסיומו של תהליך איחוד גרמניה שאותו הנהיג הקנצלר אוטו פון-ביסמרק. המדינה החדשה הפכה עד מהרה למתחרה של בריטניה על מעמד המעצמה הצבאית החזקה והעשירה באירופה, וזאת בשל פיתוחה התעשייתי המואץ וניצולה לבניית צבא מודרני ומצויד היטב.

רפובליקת וויימר (1918-1933)

עם סיום מלחמת העולם הראשונה נוסדה בגרמניה רפובליקה דמוקרטית, שזכתה לכינוי רפובליקת ויימר. פיליפ שיידמן, הנשיא החדש, הכריז על הקמת הרפובליקה החדשה ממרפסת הרייכסטאג  ב-9 בנובמבר 1918. 

למרות שהרפובליקה הוויימרית סבלה מבעיות רציניות כגון היפר-אינפלציה והתנגדות של קיצונים מן הימין ומן השמאל, היה זה גם עידן של פריחה תרבותית, במיוחד באומנות הפלסטית, במוזיקה ובקולנוע .

השלטון הנאצי (1933-1945)

בסרט נאמר שבשנת 1939 היה המצב מסוכן ליהודים בגרמניה. כבר מיום ה-30 בינואר 1933, שבו התמנה היטלר לראש ממשלה (קנצלר) של גרמניה, החל מצבם של היהודים בגרמניה להידרדר במהירות. 

לרקע רחב יותר לעליית הנאצים לשלטון קראו את ספרו של סבסטיאן הפנר "סיפורו של גרמני 1914-1933", שתיאורו מוצג בקישור זה.

Lesson plans for this film

17 results
For grades Documents

Rosa Rosenstein - Leben mit Geschichte - Interaktives Filmskript

History

Homeland Project

other projects

This project will introduce you to editing in Adobe Premiere Pro, while letting you explore a social/historical issue. This issue affected many Jews in the 20th Century and is...

University

Rosa Rosenstein's Berlin

other projects

Eine am Moses Mendelssohn Gymnasium Berlin (ehemals JOS Berlin) entwickelt und getestete Unterrichtseinheit.

7

Der Film ”Rosa Rosenstein“ im Geschichtsunterricht einer 10. Klasse

History

Dieser Unterrichtsplan beinhaltet die Produktion eines Audio-Features mit dem Titel ”Rosa Rosenstein und ihre Generation in Berlin“. Im Mittelpunktsteht dabei die inhaltliche Füllung einiger Leerstellen des Films, die - durch...

10

Együtt élve a történelemmel

Feladatbank, Óraterv
German language, History, Sociology

Az óraterv  bemutatja a közép-európai zsidóság 20. századi sorsát, a Shoát. Az órák legfontosabb célja a létező előítéletek okainak feltárása, megbeszélése és oldása, akár egy tanórai vita keretében is. Ennek...

11, 12

Centropa Biography Film/Stolpersteine Assignment

History, other projects
In this project, students work in pairs to read Centropa biographies, create a 5 minute video about the interviewee, and design a Stolpersteine (commemorative stone) for them.
6, 7, 8, 9

Együtt élve a történelemmel

Óraterv
History

A tananyag témája: milyen forrásokat lehet felhasználni a múlt megismeréséhez, milyen anyagok (dokumentumok, visszaemlékezések, tárgyak, képek, filmek) használhatóak fel a történelem tanulása és tanítása során. A tanóra terve felhasználható a...

8, 9, 12

Rosa Rosenstein: Exploring My Past: An Autobiographical Project

History
11

Border Jumping project Jewish School Berlin

History

Női történetek - Plakátkészítés

Feladatbank, Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, History, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, other projects, rajz és művészettörténet, Sociology, Digitális kultúra

Ebben a 45 perces órában csoportmunkában dolgozzuk fel a hét nő  élettörténetét. Az olvasottak és a kapott fényképek felhasználásával kell a gyerekeknek plakátot / infográfot készíteni. Az elkészült plakátok felhasználhatóak...

8, 9, 10, 11, 12

Női történetek - Fotóalbum

Feladatbank, Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, History, hon- és népismeret, osztályfőnöki óra, other projects, Sociology, Digitális kultúra

Ebben a 60 perces órában a diákok csoportokban képi és írott forrásokkal dolgozva ismerkednek meg a hét női alak rövidített történetével.  A feladatok számos alternatív megoldást kínálnak, mint például a...

9, 10, 11, 12

Asszonysorsok Köztes-Európában

Feladatbank, Projektterv
Digitális kultúra, History, Literature, osztályfőnöki óra

https://www.her-stories.eu/hu oldalon található nőtörténetek felhasználásával egy olyan interdiszciplináris projektet terveztünk, ami alkalmas a holokausztról való megemlékezésre. A projekt részei többféle tanítási órán is használhatóak, illetve egy nagy projekt keretében...

7, 8, 9, 10, 11, 12

Rosa Rosenstein története

Feladatbank, Óraterv
English, German language, History, other projects

Ebben a 45/90 perces órában a diákok csoportmunka keretében dolgozzák fel Rosa Rosenstein élettörténetét. A feladatok között található online illetve offline módon megoldható is, melyek használata függhet az adott csoport...

8, 9, 10, 11, 12

Találd ki a Soá karaktert!

Feladatbank
Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, History, osztályfőnöki óra, other projects

A két digitális feladat segítségével játékos formában ismerkedhetnek meg a diákok a hét holokauszt túlélő nő életével. A feladatok együtt illetve külön-külön is használhatóak.

8, 9, 10, 11, 12

Asszonyi sors - Rosa Rosenstein története

Óraterv
History, Literature

Az óra egy képzeletbeli utazás Rosa Rosensteinnel. Csoportmunkák során ismerik meg Rosa történetét. Az előző órán Radnóti Miklós történetével foglalkoznak a diákok, ami előkészíti a munkát. 

8

Iskolapadban és azon túl

Feladatbank, Projektterv
Civic activism, History, other projects, rajz és művészettörténet, Sociology

A projektben a diákok öt, a Centropa archívumában megtalálható nő történetén keresztül a két világháború közti időszak oktatási rendszereivel és lehetőségeivel ismerkednek meg csoportmunka keretében. A projekt lezárásaként   egy...

8, 9, 10, 11, 12

Női történetek

Feladatbank, Projektterv
Civic activism, Digitális kultúra, etika, hit- és erkölcstan, Geography, History, osztályfőnöki óra

A feladatok segítségével a diákok csoportokban dolgozva ismerkednek meg a hét női alak történetével. A feladatok során a diákok az életutakkal foglalkoznak, térképeket kell készíteniük illetve a túlélők hallgatásának okaira...

11, 12