ארנולד פבריקנט - חייל יהודי בשירות הכוכב האדום

Video URL

English

With an introduction and epilogue narrated by Sixty Minutes correspondent Morley Safer, here is a story, produced by Brad Rothschild and Gustavo Villalonga in New York, of a Soviet Jewish soldier from the Ukrainian city of Odessa.

Arnold Fabrikant introduces us to his parents, who were both doctors. When war came, Arnold's father served as surgeon in Kiev, and rather than be taken prisoner by the Germans, shot himself. While Arnold's mother fled to Central Asia during the war, Arnold served in an artillery unit and fought all the way to the center of Berlin.

At war's end, Arnold went looking for his girlfriend Natasha. When they married, they were so poor Arnold had only his army uniform; Nathasha's shoe soles were made of wood.

After the collapse of the Soviet Union, Arnold became an active member in the Front Line Veteran's Committee, where elderly Jewish veterans meet each month and talk of the times when these Jews fought the Nazis-- and won.

עם הקדמה וסיום המסופרים על ידי כתב תכנית "60 שניות" מורלי סייפר, זהו סיפור שהופק על ידי בראד רוטשילד וגוסטאבו ווילאנוגה בניו יורק, אודות חייל יהודי סובייטי מהעיר האוקראינית, אודסה.
ארנולד פבריקנט מציג בפנינו את הוריו הרופאים. כאשר המלחמה החלה, אביו של ארנולד שירת כרופא בקייב, ובמקום להיות בשבי על ידי הגרמנים, ירה בעצמו. בעוד אמו של ארנולד ברחה למרכז אסיה בזמן המלחמה, שימש ארנולד ביחידת תותחנים ונלחם כל הדרך אל מרכז ברלין.
בתום המלחמה, ארנולד הלך לחפש את חברתו נטאשה . כאשר היו נשואים, הם היו עניים כל כך שהדבר היחיד שהיה לארנולד מדי הצבא שלו וסוליות הנעליים של נטאשה היו עשויות מעץ.
לאחר התמוטטות ברית המועצות, הפך ארנולד חבר פעיל בוועדת חיילי קו החזית, שם חיילים יהודים לשעבר נפגשים כל חודש ומדברים על הימים בהם יהודים נלחמו בנאצים וניצחו.

Film details

Arnold Fabrikant

Óratervek ehhez a filmhez

3 results
For grades Documents

The Jewish soldier’s red star | Jewish war veterans in Ukraine recall The Great Patriotic War Excerpts from the Centropa interviews

History
WebRep
 
currentVote
 
 
noRating
noWeight
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jewish war veterans in Ukraine recall The Great Patriotic War Excerpts from the Centropa interviews

University

Arnold Fabrikant: Eastern Europe, Jews & Thinking Outside Stereotypes

History

Many students leave a Modern European Jewish History class with the following assumptions: Western European Jews were enlightened and gave birth to modern Judaism and haskalah while Eastern European Jews...

9

Arnold Fabrikant: Lesson plan for English teachers

History
University