רננה מלחנובה - עולם שהושמד, עולם שנזכור

This is the story of one Lithuanian Jewish family, and all the things history threw at them.