Mieczyslaw Weinryb -- Meine Heimatstadt Zamość

Zbiory fotografii i relacji Mieczysława Weinryba umożliwiają fascynujący wgląd w życie żydowskie w przedwojennej Polsce. Mieczysław dorastał w jednym z najbardziej uroczych polskich miasteczek - Zamościu. Jego wspomnienia i stare fotografie odkrywają przed nami historię klubu syjonistycznego Ha-Szomer Ha-Cair. Co więcej, dowiadujemy się z nich, jak różnorodny był świat polskich Żydów tamtego okresu - jidyszystów, socjalistów, syjonistów, ortodoksów.

Gdy wybuchła wojna, Mieczysław - podobnie jak niemalże wszyscy polscy rozmówcy Centropy - uciekł do Związku Radzieckiego. Lata wojenne przeżył w górach Uralu. Przyłączywszy się do Związku Patriotów Polskich, wrócił do Polski. Tutaj dowiedział się, że cała jego rodzina - z wyjątkiem dwóch sióstr, które wyemigrowały do Palestyny - została zamordowana. 

W swojej biografii, dostępnej poprzez odnośnik na tej stronie, Mieczysław opowiada o sytuacji Żydów w powojennej Polsce. On sam ożenił się z nieżydówką, Izabelą, a ich wspólny syn, Eligiusz, ukończył Uniwersytet Warszawski. Obecnie jest on wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. 

Die Fotos und Geschichten von Mieczyslaw Weinryb lassen uns einen Blick auf jüdisches Leben in Polen vor dem Krieg werfen. Mieczyslaw wuchs in der liebenswerten Kleinstadt Zamosc auf, und indem er seine Erinnerungen und Fotos mit uns teilt, nimmt er uns mit auf eine Reise zum zionistischen Jugendclub Hashomer Hazair. Darüber hinaus zeigt er uns, wie unterschiedlich und vielfältig jüdisches Leben im Polen der 1930er Jahre war.
Wie fast alle Zeitzeugen, die von uns interviewt wurden, floh auch Mieczyslaw in die Sowjetunion als der Krieg ausbrach. Miecyslaw überlebte im Uralgebirge, trat dort der Gesellschaft polnischer Patrioten bei und kam dann nach Polen zurück-um herauszufinden, dass seine gesamte Familie umgebracht worden war (bis auf seine beiden Schwestern, die schon vorher nach Palästina emigriert waren).
In Mieczyslaws Biografie können Sie nachlesen, wie das jüdische Leben in Polen nach dem Krieg war. Er heiratete eine nicht-jüdische Frau, Izabella; der Sohn der beiden, Eligiusz, graduierte in Warschau und unterrichtet nun Physik an der Yale University in den Vereinigten Staaten.

Lesson plans for this film