Jochawet... mogłaby być naszą koleżanką.

Video URL