Panni Koltai -- 3 Generations, 6 Weddings


Koltai Istvánné negyedik lányként született 1914-ben Friedmann Ferenc egri úriszabó családjába. Mind a négy lány követte apjuk példáját, és varrónőnek tanultak, bár csak egyikük, Rózsi élt később ebből.

A vallás kérdése sok vitát váltott ki a családban, mivel Anna apja, Ferenc neológ volt, és a zsidó hagyományokat nem tartotta meg szigorúan, felesége, Aranka viszont ortodox családból származott. Négy lányával kóser háztartást vitt, szombattartó volt és minden ünnepet megtartott.

Mind a négy lány a háború előtt ment férjhez. Piri és Bözsi Budapestre költözött a családjával. Anna férje, Koltai István, aki egy egri fatelepen volt tisztviselő, felvidéki ortodox családból jött. Apja Tóratanító volt, ő maga pedig bátyjával együtt jesivába (vallásos zsidó iskolába) járt fiatalkorában. István később mégis hátat fordított a vallásnak.

Anna szüleit két lányukkal, Rózsival és az időközben Egerbe visszaköltözött Bözsivel és kislányával együtt Auschwitzba hurcolták, ahonnan egyedül Rózsi tért vissza. Anna és Piri Budapesten élték túl a háborút csillagos házban, majd a gettóban. Anna férje, István munkaszolgálatos volt.

A felszabadulás után Anna és István felköltöztek Budapestre fiukkal, Károllyal. Mindketten beléptek a kommunista pártba, István először a pártközpontban, majd egy minisztériumban lett osztályvezető. Anna függetlenített szakszervezeti titkárként dolgozott nyugdíjazásáig.

Károly megnősült és két fia született. A zsidósághoz végül az unokák tértek vissza, az idősebbnek, Andrásnak zsidó esküvője volt 2002-ben.

A film érzékletesen mutatja be a magyarországi zsidóság és a zsidó sorsok sokszínűségét, amely akár egy családon belül is megnyilvánult. 

Panni Koltai was born in 1915 in the small town of Eger in Northern Hungary. Panni's father, Ferenc was a Neolog Jew, who did not observe traditions, her mother, Aranka came from an Orthodox family and she and her daughters kept a kosher household, celebrated all the holidays and did not work on Sabbath.
All four daughters married, and two of them, Piri and Bozsi, moved to Budapest. Anna's husband came from an Orthodox family from Slovakia. He had attended yeshivah, but he turned his back on religion as an adult.
Anna's parents and two of her sisters, Rozsi and Bozsi (with her little daughter), all if whom lived in Eger, were deported to Auschwitz - only Rozsi returned. Anna and her sister, Piri, were in Budapest, first in a yellow-star house, then in the ghetto. Anna's husband, Istvan survived forced labor.
After the war Panni and Istvan moved to Budapest with their son, Karoly. Istvan, who had joined the Communist party right after the war worked as departmental head in one of the ministries until his retirement. Anna worked as a trade union secretary.

Study Guides

PREWAR

Panni’s and her family lived in a Hungarian town called Eger. Read about Eger’s history here.

WWII

The Second World War began in September 1939, when the German army invaded and occupied Poland. France and Britain, Poland's allies, responded by declaring war on Germany.

Details

Lesson plans for this film

3 results
For grades Documents

Bevezető film-Kinszki-Braun-Koltai filmek alapján

Óraterv
történelem

Az óratervben levő hivatkozások nem működnek, de a hivatkozott filmek megtekinthetők az óraterv oldalán alul, vagy a filmek oldalán a magyar filmekre szűrve.

12

Három generáció, hat esküvő

Óraterv
osztályfőnöki óra

Az óratervben levő hivatkozások nem működnek, de a hivatkozott filmek megtekinthetők az óraterv oldalán alul, vagy a filmek oldalán a magyar filmekre szűrve.

8, 9, 10, 11

Vallásos családban nőttem fel

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, irodalom

Az óratervben szereplő linkek már nem érvényesek. A website megváltozott, de minden információ, ami az óratervben szerepel, az új honlapon is elérhető.

11, 12