Mieczyslaw Weinryb -- My Town Of Zamosc

Zbiory fotografii i relacji Mieczysława Weinryba umożliwiają fascynujący wgląd w życie żydowskie w przedwojennej Polsce. Mieczysław dorastał w jednym z najbardziej uroczych polskich miasteczek - Zamościu. Jego wspomnienia i stare fotografie odkrywają przed nami historię klubu syjonistycznego Ha-Szomer Ha-Cair. Co więcej, dowiadujemy się z nich, jak różnorodny był świat polskich Żydów tamtego okresu - jidyszystów, socjalistów, syjonistów, ortodoksów.

Gdy wybuchła wojna, Mieczysław - podobnie jak niemalże wszyscy polscy rozmówcy Centropy - uciekł do Związku Radzieckiego. Lata wojenne przeżył w górach Uralu. Przyłączywszy się do Związku Patriotów Polskich, wrócił do Polski. Tutaj dowiedział się, że cała jego rodzina - z wyjątkiem dwóch sióstr, które wyemigrowały do Palestyny - została zamordowana. 

W swojej biografii, dostępnej poprzez odnośnik na tej stronie, Mieczysław opowiada o sytuacji Żydów w powojennej Polsce. On sam ożenił się z nieżydówką, Izabelą, a ich wspólny syn, Eligiusz, ukończył Uniwersytet Warszawski. Obecnie jest on wykładowcą fizyki na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczonych. 

Mieczyslaw Weinryb's collection of pictures and stories provide us with a fascinating glimpse of Jewish life in Poland before the war. He grew up in one of the loveliest small towns in Poland, Zamosc, and through his memories and old pictures, Mieczyslaw takes us into his Zionist youth club, Hashomer Hazair. We also see and hear just how varied Jewish life was in Poland in the 1930s--from yiddishists to socialists, zionists to the orthodox.

Mieczyslaw, like nearly all of Centropa's Polish interviewees, fled into the Soviet Union when war came. Mieczyslaw survived the war in the Ural mountains, joined the Society of Polish Patriots, and returned home to Poland to find his entire family had been murdered (save for his two sisters who had already emigrated to Palestine).

In Mieczyslaw's biography, which you can access from the link on this page, he tells us what life was like for Jews in post-war Poland. He married a non-Jewish woman, Izabella, and their son, Eligiusz, graduated university in Warsaw and now teaches physics at Yale in the United States.

Study Guides

PREWAR POLAND

In the 1920s, Poland was an independent state known as “The Second Polish Republic” or the “Second Commonwealth of Poland” (1918-1939).
 

POLISH JEWS

Mieczyslaw was raised in Zamosc, Poland, a town that has had a long history of Jewish life. The old city of Zamosc – a renaissance town in Central Europe – has become a UNESCO World Heritage site

WWII

Mieczyslaw was in the Polish Armed Forces when, on 1 September 1939, German troops invaded Poland signaling the start of the Second World War. 

POSTWAR POLAND

After the war, Mieczyslaw eventually returned to Warsaw where he took on a position as a construction engineer. Warsaw had been heavily bombed – 80% of the historic town center was reduced to rubble. An intensive reconstruction campaign was initiated to restore the town center, which is now a UNESCO World Heritage site

Lesson plans for this film