Introduction to Hungarian Jewish History

Magyarország rövid ideig tartó aranykora az Osztrák- Magyar Monarchia fél évszázada alatt, 1867-től 1914-ig zajlott. Bár a II. Világháború alatt Budapestet lerombobolták, majd  a kommunizmus négy évtizedén át elhanyagoltságtól szenvedett, a város maga a fin-de siécle építészetének a csodája; nagyszerűsége még látható és érezhető.

Az aranykorban a zsidóság végképp búcsút mondott a gettónak és a társadalom szerves részévé lett, szenvedélyes patriótákká váltak. Voltak zsidó iparmágnások, bankárok, olimpia bajnokok és Nobel - díjas tudósok, jegyzett drámaírók és nemzetközileg elismert novellisták. A zsidók bárói és grófi címhez is juthattak. De ez az arany korszak az I. Világháború kirobbanásakor véget ért, s bár a két világháború között a magyarországi zsidóságra nehéz idők köszöntöttek, senmmi nem jelezte előre azt a horrort, mely elsöpörte őket 1944 márciusát követően. 

Hungary's brief, golden age lasted from 1867 until 1914, during the half century of the Austro-Hungarian Monarchy. Even though Budapest was badly destroyed in the Second World War and subsequently suffered from four decades of Communist-era neglect, the city is still a marvel of fin-de-siecle architecture, and we can see and feel her greatness. During these times, Jews came fully out of the ghetto and into society and were passionately patriotic. There were Jewish bankers and industrialists, Olympic winning athletes and Nobel Prize winning scientists, award winning playwrights and internationally known novelists. There were even Jewish counts and barons. But this golden age died in the First World War, and while Hungary's Jews had a difficult time between the wars, nothing would prepare them for the horrors that swept down upon them in March 1944.

Study Guides

HISTORY OF HUNGARY

This short movie covers Hungarian history from the time of the Dual Monarchy (1867-1914) to Communism.

To learn more about Hungarian history, take a look at this time-line from the BBC and read about the Austro-Hungarian Dual Monarchy.

Details

Lesson plans for this film

3 results
For grades Documents

Holokauszt a művészetek nyelvén

Óraterv, Projektterv
környezetismeret

Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén.

Az alsótagozatos diákok egy csoportjával beneveztünk és több héten...

1 - 4

Egyediség és hasonlóság - a magyar zsidóság története a 20. században

Óraterv
történelem

Az órák célja a 20. századi magyar zsidóság történetének áttekintése családtörténeteken keresztül. Fő célom az volt, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi zsidóság mindennapjait, lássák, hogy teljesen különböző családi, társadalmi...

10

Fejezetek a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetéből

Óraterv
etika, hit- és erkölcstan, történelem
11