Anna Lanota -- A Jewish Partisan in Poland

Anna Rottenberg urodziła się i wychowała w zamożnej, tradycyjnej rodzinie w Łodzi, następnie studiowała psychologię w Warszawie -- uczyła się u legendarnego Janusza Korczaka. Kiedy wybuchła wojna, Anna uciekła do Lwowa, ale gdy dowiedziała się, że jej rodzinę deportowano do getta warszawskiego, była zdeterminowana by im pomóc.

W wywiadzie udzielonym Aleksandrze Bańkowskiej w 2004 roku, Anna maluje obraz niewypowiedzianej grozy. Mimo wszystko pracowała z sierotami i głodującymi dziećmi w getcie. Nie mogąc uratować własnej rodziny, Anna uciekła, dołączyła do ruchu oporu i walczyła przeciwko Niemcom. Wyszła za mąż za jednego z przywódców podziemia Edwarda Lanotę i razem walczyli z Niemcami podczas Powstania Warszawskiego 1944 roku.

Edward zginął. Osiem miesięcy później Anna urodziła dziecko. Po wojnie została znaną redaktorką, wydawczynią i psycholożką.

Ten film to opowieść o tragicznych i pełnych nagłych zwrotów dziejach Polski w XX wieku widzianych poprzez historię Anny, a także o determinacji i sile tej niezwykłej kobiety.

Rolę Anny czyta: Joanna Szurmiej
Scenariusz: Edward Serotta
Produkcja filmu: Kristijan Robić
Szczególne podziękowania należą się rodzinie Anny: jej wnukowi Piotrowi Topińskiemu i jego żonie Urszuli Sławiec. 
Kwerenda fotograficzna: Michał Maziarz

Koniecznie posłuchajcie anglojęzycznej wersji  tej historii w formie podcastu, czytanej przez Sarę Kestelman w Londynie https://podcast.centropa.org/season/5

Powstanie tego multimedialnego filmu zostało dofinansowane w ramach programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" (CERV – Citizens, Equality, Rights and Values) Komisji Europejskiej -- Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury 

Anna Rottenberg was born into a wealthy and observant home in Lodz, then studied psychology in Warsaw with the legendary Janusz Korczak. When war came, Anna fled to Lwow, but when she heard her family had been taken to the Warsaw Ghetto, she was determined to try and help.

In her 2004 interview with Alexandra Bankowska, Anna paints a picture of almost indescribable horror, yet she worked with orphans and starving children in the Ghetto. When she could not save her own family, Anna made her escape, joined the partisans and killed Germans. Anna married a partisan leader Eduard Lanota, and together they fought the Germans during the August, 1944 Uprising.

Eduard was killed. Eight months later Anna delivered their baby. Anna then went on to become a noted magazine editor, publisher and psychologist.

The sweep and tragedy of 20th century Poland is told through Anna’s story, as well as the determination and resilience of a remarkable woman.

Anna’s role is read by Joanna Szurmiej in Warsaw. Script by Edward Serotta, the film was produced by Kristijan Robic in Slovenia. Special thanks to Anna’s family, grandson Piotr Topinski and his wife, Ursula Slawiec. Photo research by Michal Maziarz.

Be sure to listen the English language podcast version of this story, read by Sara Kestelman in London https://podcast.centropa.org/season/5

This multimedia film was made possible  in part by CERV--Citizens Equality, Rights and Values of the European Commission’s Education and Culture Executive Agency